//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2020-05-18T13:52:52+00:00 Мај 18, 2020|

КОНКУРС За избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.
За повеќе информации, преземи:

Konkurs018052020mk