//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2019-05-14T15:40:51+00:00 Мај 14, 2019|

КОНКУРС За избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.
За повеќе информации, преземи:

Konkurs14052019mk