//Конкурс – Преквалификација

Конкурс – Преквалификација

2020-12-30T14:53:18+00:00 Декември 30, 2020|

Врз основа на член 79-а од Законот за основно образование, член 59 од Законот за средно образование, член 141 од Законот за високо образование, Правилник за начинот и условите на следењето на наставата, полагањето на испитите и стекнување за педагошко-психолошка и методска подготовка на Педагошкиот Факултет, одлуката бр. 02-1066/1 од Ректорската управа одржана на 29.12.2020, Универзитет во Тетово објавува:

КОНКУРС

за запишување на кандитати во педагошко-психолошка и методска подготовка на Педагошкиот Факултет во Тетово.

 

За повеќе, превземи документ:

Преквалификација – 2020/21