Конкурс – Vision Market

2018-06-26T14:12:52+00:00 Април 20, 2018|
ВИЗИЈА Пазар е компанија која се занимава со истражување на пазарот во сите области и треба да ангажира геодети од Скопје и од други градови во Македонија кои ќе спроведат теренски истражувања.
Бараме соработници кои имаат сериозен став и одговорност на работа и се подготвени да потрошат дел од своето слободно време и да ги исполнат роковите и дадените упатства. Износот на приходот од овие приходи од авторски права зависи од вашиот ангажман. Плаќањето се врши според перформанси (број на анкетни прописно пополнети), додека цената на истражувањето зависи од обемот и сложеноста на истата.
Колку повеќе ќе се вклучите и колку е поголем бројот на попишувачи, толку повеќе вашата плата ќе се зголеми.
Крајниот рок за аплицирање е до 25.04.2018 година

Ако сте заинтересирани, можете да ја пополните формуларот за апликација во оваа врска:
https://www.surveymonkey.com/r/aplikacija_f

За повеќе информации, ве молиме контактирајте го Центарот за студентски услуги и кариери – УT, канцеларија бр. 147, Филолошки факултет, кат I.