Германскиот Бундестаг, заедно со Универзитетот Фреире, Универзитетот Хумболт и Техничкиот универзитет во Берлин, годишно доделува околу 120 стипендии за дипломирани млади од 42 земји. Програмата трае секоја година од 1 март до 31 јули.
Ако доаѓате од Централна, Источна и Југоисточна Европа, Франција, Израел, САД, Северна Америка или арапскиот свет, во текот на престојот, преку меѓународните парламентарна стипендии на германскиот Бундестаг ќе имате можност, преку член на Бундестагот да се запознаете со германскиот парламентарен систем во период од пет месеци. Програмата е под надзор на претседателот на Бундестаг.
Процесот на избирање на кандидатите
Стипендијата е наменета за високо квалификувани млади луѓе, интересирани во политика, кои имаат желба по завршување на програмата активно и одговорно да учествуваат во креирањето на демократската иднина во нивните земји.
Барања (услови) – Кандидатите треба:
– Да имаат државјанство од земјата од каде учествуваат (прифатливо е и двојно државјанство),
– Да имаат завршено високо образование,
– Одлично да го познаваат германскиот јазик,
– Да имаат помалку од 30 години во почетокот на стипендијата.
Покрај тоа, се плаќа надомест од 500 евра, бесплатно сместување, здравствено осигурување и осигурување од катастрофи. Трошоците за пристигнување и заминување од Берлин исто така ќе бидат покриени. Крајниот рок за аплицирање е 30 јуни.

Повеќе информации може да добиете на официјалната веб страница:
https://www.bundestag.de/ips