Известување

2018-12-24T15:32:05+00:00 Декември 24, 2018|

Предмет: Известување за промена на начинот на студирање од редовен на вонреден и обратно, во летниот семестар 2018/2019 година.