Со свечена академија, Универзитетот во Тетово денеска го одбележи 7 Март, Денот на образованието и на албанското училиште, познат како Денот на учителот. На оваа академија беа присутни ректорот на Универзитетот во Тетово, проф. д-р Вулнет Амети, проректори, сенатори, декани, професори и студенти.

Во име на Универзитетот во Тетово, ректорот проф. д-р Вулнет Амети, на присутните им се обрати деканот на Педагошкиот факултет, проф. д-р Фатби Османи, кој рече дека Универзитетот во Тетово постојано обележува важни национални и меѓународни датуми. “Денес ја одбележуваме нашата голема национална прослава и многу важна прослава, Денот на учителите. Албански наставници, кои во средниот век и подоцна биле посветени на новите генерации на народот, нацијата, работеле за јазикот и албанското училиште, со што минува низ овој долг и тежок пат со големи потешкотии, со кои се соочи на сите видови на притисоци бескрајни жртви. Да се ​​потсетиме, на начин и со жртви е основан и овој храм на знаењето – Универзитетот во Тетово, кој беше основан од народот и во служба на народот. Околу овај храм дувале силни ветрови, но даб остана недвижен и не само што не се поколеба, но стана посилен”, рече проф. д-р Фадби Османи.

Главен реферат во чест на овој важен празник за албанците презентира м-р. сц. Афердита Иљази. Таа рече дека корените на нашата национално едукација и образование ги наоѓаме во раната антика, но во историјата на развојот на албанските училишта и нашата национално образование како почетна точка се земе Училиштето во Корча, која почна да работи токму на овој ден, на 7 март 1887 година со нејзиниот учител и директор Пандели Сотири. “Денес, 7 март, Денот на учителот е обележува како културен настан во сите наши краишта. На овој ден, сите заедно, ние се сеќаваме на нашите први наставници кои нас ни ги научиле буквите, не научиле како да се сакаме и да ја почитуваме татковината. Тие не запознава нас со нашите убави песни на прекрасни автори, зборови и стихови, чии беа длабоко вкоренети во нашите умови. Му се восхитуваме за љубовта и почитта кон начинот на кој тие се однесувале со нас, да не научаат и критикуваат, со добронамерниот метод кога правевме грешки”- истакна м-р. Сц. Афердита Иљази.

На ова академија се изведе и една богата уметничка програма од страна на студентите на Факултетот за уметности и студентите на Филолошкиот факултет.