Колеџот ААБ од Косово, во партнерство со Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Исмаил Кемали“ од Валона, Универзитетот „Александер Моисиу“ од Драч и Колеџот „Паваресиа“ од Валона, во чест на 10 годишнината од независноста на Косово, на 15 февруари 2017 година, организирале Научна меѓунардона конференција на тема: „Консолидација на државата и евроатлантските предизвици“.

На отворањето на ова конференција, ректорот на Колеџот ААБ, Лулзим Тафа во својот говор пред учесниците и научниците на оваа конференција изјави дека Колеџот ААБ стана важен научен и академски центар не само во Косово, но и во регионот и пошироко. Ние, во ААБ организираме научни конференции и постојано потенцираме дека науката е фундаментален фактор што е потребен за да се соочиме со предизвиците кои не очекуваат како земја на една  интегрирана Европа. „На науката и нејзината улога, ние како институција му посветиме посебна внимание, креирање и зајакнување на нашите капацитети, за да ја унапредувама оваа компонента“, истакна ректорот Лулзим Тафа. На оваа конференција присутен беше и поранешниот претседател на Косово Фатмир Сејдиу, кој во 2008 беше еден од главните актери на прогласувањето на незавинсоста на Косова. Според него, само научниците имаат можност без прекин и без политичко навивање да го гледат процесот на развојот на земјата. „Косово ја надмина една добра растојание и во својата вертикала ја докажа функсионирањето на државата, но паралелно има многу нешта кои треба да ги направиме поинаку. Можностите се, капацитетите се, но треба работа, и потоа како што вели народот да ги отвориме очите, да го видиме часот, не само еден час, два, осум часа колку што се работните часови, но и 24 часа се малку“,  истакна екс претседателот на Република Косово, рпоф. д-р Фатмир Сејдиу.

Во име на Универзитетот во Тетовои и во името на ректорот проф. д-р Вулнет Амети,  конференцијата ја поздрави шефот на кабинетот на ректорот на УТ, доц. д-р Фатон Шабани. „На почетокот дозволете ми  да ги споделам најискрените честитки на ректорот на Тетовксиот Универзитет, проф. д-р Вулнет Амети, за организирање на ова важна научна конференција од меѓународен карактер, која во својата работна програма планира да го третира проблемот на консолидирањето на правната држава и соочувањето со предизвиците на процесот на евроинтеграциите. Истовремено, ја искажуваме нашата длабока благодарност за вашето ценење кон Универзитет во Тетово за приклучување на овој научен собир со кој се потрврдува соработката помеѓу универзитетите и институциите на високотот образование низ сите албански подрачја. Меѓунардоната научна конференција на тема: „Консолидација на државата и евроинтегративните предизвици“, е многу важна бидејќи се организира по повод 10 годишнината од независноста на Република Косово. Со организирањето на оваа научна конференција и со учество на академици, истражувачи и научници од областа на правото, политиката, администрацијата, економијата, оценуваме дека е многу корисна за да се справиме со предизвиците за интеграција на земјите на Западен Балкан во Европската Унија и надминување на пречките кои произлегуваат во текот на овој процес. Забрзувањето на овие интеграциски процеси на јасен начин ќе имат влијание и на јакнење на регионалната стабилност и пошироко, со што ќе се создава постабилна состојба, ќе создаде услови за нови инвестиции од земјата и од надвор  и на овој начин ќе се отвара перспективата на земјата, односно на Република Косово. „На оваа насока е потребен придонес на сите одговорни лица и компетентни субјекти кои се одговорни за промоцијата на идеите и вредностите кон изградба на ефикасни институции, владеење на законите, транспарентност на владата и борба против корупцијата“, изјави доц. д-р Фатон Шабани, наставник на Правниот факултет на Универзитетот во Тетово. Ова конференција имаше намера за 10 годишнината од независноста на Косово да обедини голем број на академци, научници од земјата и од надвор, кои на разни начини беа ангажирани во процесот на независноста на Косово.