Предмет: Известување за пријавување на испити на редовна септемвриска и дополнителна октомвриска испитна сесија 2017/2018.