Lënda: Njoftim për paraqitjen e provimeve në afatin e rregullt të shtatorit dhe plotësues të tetorit 2017/2018.