//Конкурс – ERASMUS +

Конкурс – ERASMUS +

2021-03-11T14:58:24+00:00 Март 10, 2021|

Соопштение – ЕРАЗМУС +

Почитуван академски и административен кадар на Универзитетот во Тетово,

Универзитетот во Тетово објавува конкурс за апликација на Програмата за размена – ЕРАЗМУС+ за летниот семестар во академската 2020/2021 година.

Документите и потребните чекори за апликација се:

  1. Мобилност за академскиот кадар (teaching);
  1. Мобилнос за административен кадар

Селекцијата/рангирањето на кандидатите ја врши Канцеларијата меѓународна соработка, според принципот: прв/-а дојден/-а – прв/-а услужен/-а, доколку кандидатот ги исполнил сите определени критериуми, и тоа:

 

пополнување на сите потребни документи (онлајн), познавање на англискиот јазик или јазикот на универзитетот домаќин, мотивациско писмо. Дополнителна предност имаат:

  • кандидатите кои аплицираат прв пат за мобилност Еразмус + и
  • кандидатите кои поттикнале нови договори за соработка.

За секоја нејаснотија или дополнителна информација, Ве молиме да се обратите до Канцеларијата за меѓународна соработка!

Рокот за апликација е до 18 март 2021 година