Shpallje për ERASMUS +

I nderuari staf akademik dhe staf administrativ i Universitetit të Tetovës!

Universiteti i Tetovës shpall të hapur Konkursin për aplikim në Programin për shkëmbim ERASMUS+ për semestrin veror të vitit akademik 2020/2021.

Dokumentet dhe hapat e nevojshëm për aplikim janë:

  1. Mobilitet për stafin akademik(mësimdhënie);
  1. Mobilitet për stafin administrativ (trajnim);

Përzgjedhjen apo rangimin e kandidatëve e bën Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtarsipasparimit: I/e pari/a qëvjen – i/e pari/a shërbehet, pasi kandidati t’I ketë plotësuar kriteret e përcaktuara, edhe atë:  plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm (online), njohjen e gjuhës angleze ose njohjen e gjuhës së universitetit nikoqir, letrën e motivimit.

Përparësi do të kenë:

 

  • Kandidatët që aplikojnë për here të pare për mobilitet Erasmus +
  • Kandidatët që kanë nxitur marrëveshje të reja bashkëpunimi.

Për çdo paqartësi ose Informatë shtesë, Ju lutemi të drejtoheni te Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar!

Afati për aplikim është deri më 18 mars 2021!