МАКЕДОНИЈАЛЕК – Скопје вработува програмери од C ++
Број на работни места: 2

Потребни квалификации:

Солидно техничко знаење на C ++, приоритет ќе се смета Qt;
Основи на знаење во полето на базата на податоци, приоритет ќе се смета за PostgreSQL;
Би било пожелно кандидатот да има претходно искуство;

Потребно е поединец кој знае како постепено да размислува, сака да стекне нови вештини и знаење преку независна и тимска работа, за да го даде својот придонес во постигнувањето на целите на компанијата.

Опис на работно место:

Тимска работа работи и самостојно;
Комуникација со клиенти;
Професионален пристап до задачи и навремено извршување на истите.

Обезбедува можности за одлични работни услови и професионален напредок.
Апликациите можат да се испратат на е-пошта: vrabotuvanje@makedonijalek.com.mk

За повеќе информации, ве молиме контактирајте го Центарот за студентски услуги и кариери – УT, канцеларија бр. 147, Филолошки факултет, кат I.