MAKEDONIJALEK – Shkup punëson C++programues
Numri i vendeve të punës: 2Kualifikimet e kërkuara:

  • Njohuri solide teknike të C++, përparësi do të konsiderohet Qt;
  • Njohuri bazike në fushën e bazave të të dhënave, përparësi do të konsiderohet PostgreSQL;
  • Do të ishte e pëlqyeshme që kandidati të ketë përvojë të mëhershme;

Kërkohet individ i cili di të mendojë në mënyrë progresive, dëshiron të fitojë aftësi dhe njohuri të reja si përmes punës së pavarur ashtu dhe në ekip, të japë kontributin e tij për arritjen e qëllimeve të kompanisë.

Përshkrimi i vendit të punës:

  • Punë e organizuar në ekip dhe në mënyrë të pavarur;
  • Komunikim me klientët;
  • Qasje profesionale në detyrat dhe kryerja në kohë e të njëjtave.

Ofrohet mundësi për kushte të shkëlqyera pune dhe avancim profesional.
Aplikimet mund të dërgohen në e-mail adresën: vrabotuvanje@makedonijalek.com.mk

Për më shumë informacione drejtohuni në Qendrën për Shërbime Studentore dhe Karrierë – UT, zyra nr. 147, Fakulteti Filologjik, kati I.