Konkurs – ESM 2020-2021

Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim, të nënshkruar në mes SHA Centralet elektrike të Maqedonisë së Veriut (SHA ESM Shkup) dhe Universitetit të Tetovës, shpallet: KONKURS Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës. Në këtë konkurs mund të paraqiten studentët e [...]

2021-10-04T14:53:24+02:00Tetor 04, 2021|

Konkurs – ESM 2019-2020

Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim, të nënshkruar në mes SHA Centralet elektrike të Maqedonisë së Veriut (SHA ESM Shkup) dhe Universitetit të Tetovës, shpallet: KONKURS për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës. Në këtë konkurs mund të paraqiten studentët e [...]

2021-10-04T14:53:57+02:00Tetor 04, 2021|

Bursa Ndërkombëtare Parlamentare e Bundestagut Gjerman

"Bursa Ndërkombëtare Parlamentare e Bundestagut Gjerman", për periudhën nga 1 mars deri më 31 korrik 2021 Për informacione shtesë mund ti referoheni web faqes:  www.bundestag.de/ips ose www.skop.diplo.de Ndërsa, dokumentet e aplikimit duhet të dorëzohen deri më 31 korrik 2020 në ambasadën gjermane në Shkup përmes [...]

2020-06-12T17:41:01+02:00Qershor 12, 2020|

Konkurs – OneContact

OneContact është një qendër telekomunikimi dhe e të dhënave në internet, që mbështet klientët nga Amerika e Veriut. Ky konkurs ka për qëllim që të punësojë persona të diplomuar dhe që kanë njohuri nga gjuha angleze dhe frënge. Kushtet që duhet t’i plotësojnë kandidatët: • [...]

2019-12-25T16:45:50+02:00Dhjetor 25, 2019|

Konkurs – MASH

KONKURS PËR NDARJE TË BURSAVE PËR STUDENTËT E RREGULLT TË REGJISTRUAR NË STUDIMET DERIDIPLOMIKE TË CIKLIT TË PARË NË UNIVERSITETET PUBLIKE DHE PRIVATE SI DHE NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT PËR VITIN AKADEMIK 2019/2020 Ministria e Arsimit dhe [...]

2019-11-01T16:24:37+02:00Nëntor 01, 2019|

Konkurs për ndarjen e bursave, trajnime dhe punë praktike në Graz të Austrisë, në “SHPARKASSE BANK”

“SHPARKASSE BANK- Maqedoni Veriore” edhe këtë vit vazhdon me projektin “Më të mirët e Juglindjes”, program dedikuar studentëve nga Maqedonia Veriore. Me këtë program, “ Shparkasse Bank” ofron mundësi për studentët, që të fitojnë përvojë ndërkombëtare në njërin nga universitetet më të vjetër të Austrisë, [...]

2019-10-30T17:06:10+02:00Tetor 30, 2019|

Konkurs – Fondacioni “ALBIZ“

K O N K U R S (Për ndarje të bursave për studentë për vitin akademik 2019/2020) Fondacioni “ALBIZ“ shpall konkurs për: 175 bursa për studentë për vitin akademik 2019/2020   APLIKIMI   Të drejtë për aplikim në këtë konkurs kanë studentët e ciklit të [...]

2019-10-22T10:55:13+02:00Tetor 22, 2019|

Bursë nga Fondacioni Friedrich Ebert

Fondacioni Friedrich Ebert jep bursë studimi për studentë gjermanë dhe të huaj dhe kandidatët për doktoratë. Studentët kanë të drejtë të aplikojnë në çdo drejtim, të cilët dëshirojnë të studiojnë në Gjermani, të jenë të përkushtuar për vlerat e demokracisë sociale dhe të jetojnë prej [...]

2019-10-21T16:16:44+02:00Tetor 21, 2019|
Go to Top