Fillimi/Konkurse (Qendra për Karrierë)

Konkurs – ESM 2021-2022

Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim të nënshkruar në mes SHA Centralet elektrike të Maqedonisë së Veriut (SHA ESM Shkup) dhe Universitetit  të Tetovës, është shpallur: KONKURS për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës. Në këtë konkurs mund të paraqiten studentët [...]

2022-11-14T12:19:39+02:00Nëntor 14, 2022|

Konkurs – ESM 2020-2021

Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim, të nënshkruar në mes SHA Centralet elektrike të Maqedonisë së Veriut (SHA ESM Shkup) dhe Universitetit të Tetovës, shpallet: KONKURS Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës. Në këtë konkurs mund të paraqiten studentët e [...]

2021-10-04T14:53:24+02:00Tetor 04, 2021|

Konkurs – ESM 2019-2020

Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim, të nënshkruar në mes SHA Centralet elektrike të Maqedonisë së Veriut (SHA ESM Shkup) dhe Universitetit të Tetovës, shpallet: KONKURS për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës. Në këtë konkurs mund të paraqiten studentët e [...]

2021-10-04T14:53:57+02:00Tetor 04, 2021|

Bursa Ndërkombëtare Parlamentare e Bundestagut Gjerman

"Bursa Ndërkombëtare Parlamentare e Bundestagut Gjerman", për periudhën nga 1 mars deri më 31 korrik 2021 Për informacione shtesë mund ti referoheni web faqes:  www.bundestag.de/ips ose www.skop.diplo.de Ndërsa, dokumentet e aplikimit duhet të dorëzohen deri më 31 korrik 2020 në ambasadën gjermane në Shkup përmes [...]

2020-06-12T17:41:01+02:00Qershor 12, 2020|

Konkurs – OneContact

OneContact është një qendër telekomunikimi dhe e të dhënave në internet, që mbështet klientët nga Amerika e Veriut. Ky konkurs ka për qëllim që të punësojë persona të diplomuar dhe që kanë njohuri nga gjuha angleze dhe frënge. Kushtet që duhet t’i plotësojnë kandidatët: • [...]

2019-12-25T16:45:50+02:00Dhjetor 25, 2019|

Konkurs – MASH

KONKURS PËR NDARJE TË BURSAVE PËR STUDENTËT E RREGULLT TË REGJISTRUAR NË STUDIMET DERIDIPLOMIKE TË CIKLIT TË PARË NË UNIVERSITETET PUBLIKE DHE PRIVATE SI DHE NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT PËR VITIN AKADEMIK 2019/2020 Ministria e Arsimit dhe [...]

2019-11-01T16:24:37+02:00Nëntor 01, 2019|

Konkurs për ndarjen e bursave, trajnime dhe punë praktike në Graz të Austrisë, në “SHPARKASSE BANK”

“SHPARKASSE BANK- Maqedoni Veriore” edhe këtë vit vazhdon me projektin “Më të mirët e Juglindjes”, program dedikuar studentëve nga Maqedonia Veriore. Me këtë program, “ Shparkasse Bank” ofron mundësi për studentët, që të fitojnë përvojë ndërkombëtare në njërin nga universitetet më të vjetër të Austrisë, [...]

2019-10-30T17:06:10+02:00Tetor 30, 2019|

Konkurs – Fondacioni “ALBIZ“

K O N K U R S (Për ndarje të bursave për studentë për vitin akademik 2019/2020) Fondacioni “ALBIZ“ shpall konkurs për: 175 bursa për studentë për vitin akademik 2019/2020   APLIKIMI   Të drejtë për aplikim në këtë konkurs kanë studentët e ciklit të [...]

2019-10-22T10:55:13+02:00Tetor 22, 2019|
Go to Top