//Bursa Ndërkombëtare Parlamentare e Bundestagut Gjerman

Bursa Ndërkombëtare Parlamentare e Bundestagut Gjerman

2020-06-12T17:41:01+00:00 Qershor 12, 2020|

“Bursa Ndërkombëtare Parlamentare e Bundestagut Gjerman”, për periudhën nga 1 mars deri më 31 korrik 2021
Për informacione shtesë mund ti referoheni web faqes:  www.bundestag.de/ips ose www.skop.diplo.de

Ndërsa, dokumentet e aplikimit duhet të dorëzohen deri më 31 korrik 2020 në ambasadën gjermane në Shkup përmes postës elektronike info@skop.diplo.de