ETH Zurich është universitet i shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës në qytetin e Cyrihut në Zvicër.

Departamenti i Shkencave Kompjuterike në ETH Zurich, ofron bursë hulumtimi shkencor veror, për studentët e universiteteve dhe të diplomuarit që të fitojnë përvojë pune kërkimore gjatë muajve të verës.

Ky program u ofron studentëve të universiteteve dhe të diplomuarve mundësinë për të fituar përvojën e tyre të parë kërkimore në një fushë të zgjedhur nga vet ato. Bursa e siguruar nga Departamenti i Shkencave Kompjuterike të ETH zhvillohet gjatë dy muajve të verës dhe është e hapur për të gjithë studentët në të gjithë botën. Departamenti është i angazhuar për rritjen e diversitetit në fushën e shkencave kompjuterike.

Mundësitë e kërkimit që janë në dispozicion u takojnë fushave të mëposhtme:

  • Teori dhe algoritme,
  • Sistemet e rrjetit dhe llogaritjet paralele,
  • Sistemet kompjuterike dhe sistemet kompjuterike mbikëqyrëse,
  • Informacioni dhe siguria e sistemit,
  • Menaxhimi i të dhënave dhe mësimi i makinerisë,
  • Gjuhët e programimit dhe inxhinieria e programeve,
  • Llogaritja vizuale.

Ju mund të merrni pjesë në të gjithë periudhën e miqësisë, nga 1 korriku deri më 31 gusht. (Vini re se kjo kohë është fikse dhe nuk mund të ndryshohet).

Procedura e aplikimit:

  • CV e juaj. Ju lutemi përdorni formatin Europass.
  • Transkript zyrtar akademik nga universiteti i juaj. Përdorni sistemin e gradimit që ofron universiteti i juaj – sistemi i gradimit në shkallën e GPA-së për të cilën jeni vlerësuar.
  • Letra e motivimit / deklarata personale (maksimum 1 faqe). Përshkruani me fjalët tuaja pse keni zgjedhur fushën tuaj shkencore të propozuar të kërkimit. Shpjegoni se çfarë shpresoni të arrini duke ardhur në ETH dhe si do t’i mbështesni qëllimet tuaja akademike ose profesionale dhe do t’ju përgatisë për një karrierë në hulumtime. Një deklaratë e mirë personale mund të shkruhet në gjysmë faqe dhe ju duhet të synoni të mos shkruani më shumë se një faqe të plotë A4. Shkruani me kujdes për ta bërë më të lehtë për tu lexuar.

Afati i fundit për aplikim është deri më 15 dhjetor 2019!

Për më shumë informacione vizitoni faqen e internetit:

https://ethz.ch/en/studies/non-degree-courses/summer-projects/ssr-fellowship.html

 

Për më shumë informacione drejtohuni në Qendrën për Shërbime Studentore dhe Karrierë – UT, zyra nr. 147, Fakulteti Filologjik, kati I-rë.