//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2019-12-03T15:34:38+00:00 Декември 03, 2019|

КОНКУРС За избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.
За повеќе информации, преземи:

Konkurs03122019mk