/Конкурси
Конкурси 2018-06-26T15:17:19+00:00
0511, 2018

КОНКУРС – Ерасмус+

Ноември 05, 2018|Конкурси|

Почитувани студенти, објавивме конкурс за апликација на Програмата за размена ЕРАЗМУС+ за летниот семестар во академската 2018/19 година. На веб-страницата на Универзитетот во Тетово www.unite.edu.mk e поставен линкот Еразмус+ каде [...]

2706, 2018

Конкурс – трет циклус

Јуни 27, 2018|Конкурси|

Во согласност со членот 108, ставот 12, од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/’08, 103/’08, 26/’09, 99/’09, 115//10, 17/’11, 51/’11, 123/’12, 15/’13, 24/’13, 41/’14,116/’14, 130/’14, 10/’15, [...]