/Konkurset
Konkurset 2018-06-25T10:44:37+00:00
1210, 2021

Konkurs – Erasmus+

Tetor 12, 2021|Konkurse|

Të nderuar studentë! E shpallim të hapur konkursin për aplikim në Programin për shkëmbim ERASMUS+ për semestrin veror të vitit akademik 2021/2022. Në faqen e internetit të Universitetit të Tetovës [...]

2009, 2021

Konkurs – Rikualifikim

Shtator 20, 2021|Konkurse|

Në bazë të nenit 110 dhe 141 të Ligjit për arsim sipëror (Gazeta zyrtare 82/18 dhe 178/21), Vendimit për akreditim nr. 18-12190/3 të datës 13.09.2021 nga Ministria e Arsimit dhe [...]

0906, 2021

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Qershor 09, 2021|Konkurse|

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs09062021

1004, 2021

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Prill 10, 2021|Konkurse|

Universiteti i Tetovës shpall KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës. Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs10042021