Loading Events

🖊 Dorëzimi i punimeve

LETËRSI

– Studimet imazhologjike në kulturën shqiptare
– Sfidat e grave shkrimtare në letërsi
– Përkthimi në epokën e globalizimit
– Letërsia për fëmijë
– Letërsia dhe lufta
– Teksti në periudhën digjitale
– Receptimi i letërsisë shqipe në botë
– Kulmet e letërsisë shqipe

GJUHËSI

– Studimet gjuhësore në dhjetëvjeçarin e fundit
– Politikat gjuhësore në hapësirat shqiptare
– Gjuha shqipe në librat e përkthyer
– Gjuha shqipe dhe mediat e reja

KULTURË

– Perspektivat kulturore në shekullin XXI
– Kultura dhe shoqëria civile
– Kultura në kohën e distancës
– Kultura dhe qyteti
– Shumëllojshmëria kulturore si pasuri
– Turizmi kulturor
– Migrimi dhe identiteti
– Imazh dhe mirazh: “Tjetri” në kulturën shqiptare dhe ballkanike
– Qendrat dhe periferitë kulturore
– Pikëtakimet kulturore në Ballkan
– Kultura elitare dhe kultura e masave

HISTORI

– Historiografia shqiptare në shekullin XXI
– Evropa dhe Ballkani, e kaluara dhe perspektiva
– Ballkani i paragjykuar
– Shqiptarët në shënimet mesjetare
– Shqiptarët në literaturën botërore

TRASHËGIMI

– Trashëgimia shqiptare
– Folklori dhe interneti
– Tradita dhe moderniteti
– Kultura materiale dhe shpirtërore e shqiptarëve

MEDIA

– Sfidat e mediave në shekullin XXI
– Mediat dhe albanologjia