//Aferdita I. Hoxha
Aferdita I. Hoxha 2018-10-10T14:48:07+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ILAZI - HOXHA, AFËRDITA & SALLMANI, AGIM & ZENUNI - IDRIZI, VALDETAKOMUNIKIMI DHE PËRGJEGJËSITË E ARSIMTARIT NË RAPORT ME NXËNËSITPHILOSOPHICA - INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES NO.1-2 / VOL.117-1920141857-8454
SALLMANI, AGIM & ILAZI - HOXHA, AFËRDITA & ZENUNI IDRIZI, VALDETASJELLJET DEVIJANTE DHE KONTROLLI SHOQËRORPHILOSOPHICA - INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESNO.1-2 / VOL.120-2320141857-8454
ILAZI - HOXHA, AFËRDITANDIKIMI I DHUNËS FAMILJARE NË EDUKIMIN DHE ARSIMIMIN E FËMIJËVEPHILOSOPHICANO.5 / VOL.343-4920161857-9272
ZENUNI - IDRIZI, VALDETA & ILAZI - HOXHA, AFËRDITA & PAJAZITI, VALENTINAVLERËSIMI FORMATIV DHE NDIKIMI I INFORMATËS KTHYESE NË SUKSESIN DHE TË ARRITURAT E NXËNËSVEPHILOSOPHICA - INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESNO.5 / VOL.3156-16220161857-9272
ZENUNI - IDRIZI, VALDETA & ILAZI - HOXHA, AFËRDITAФОРМАТИВНОТО ОЦЕНУВАЊЕ ВО ФУНКЦИЈА НА ГРАДЕЊЕ НА ДОБРИ ОДНОСИ МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ И НАСТАВНИЦИТЕ И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - PROCEEDINGS 645-6592014
ILAZI - HOXHA, AFËRDITATEACHER AND HIS PROFESSIONAL RESPONSIBILITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS AND TEACHINGKNOWLEDGE - INTERNATIONAL JOURNALNO.1 / VOL.17.1171-1742017
ILAZI - HOXHA, AFËRDITAСОРАБОТКАТА И МОТИВАЦИЈАТА НА НАСТАВНИКОТ ВО ОДНОС НА УЧЕНИКОТ КАКО ФАКТОРИ НА СОЗДАВАЊЕ НА ПОЗИТИВНА КЛИМА ВО УЧИЛНИЦАТАKNOWLEDGE - INTERNATIONAL JOURNALV.16.1375-3802017
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ILAZI - HOXHA, AFËRDITA & SALLMANI, AGIM & ZENUNI - IDRIZI, VALDETAKOMUNIKIMI DHE PËRGJEGJËSITË E ARSIMTARIT NË RAPORT ME NXËNËSITPROBLEMET SOCIO-KULTURORE DHE SFIDAT E BASHKËKOHËSISËTETOVË2013
SALLMANI, AGIM & ILAZI - HOXHA, AFËRDITA & ZENUNI IDRIZI, VALDETASJELLJET DEVIJANTE DHE KONTROLLI SHOQËRORPROBLEMET SOCIO-KULTURORE DHE SFIDAT E BASHKËKOHËSISËTETOVË2013
ZENUNI - IDRIZI, VALDETA & ILAZI - HOXHA, AFËRDITA & PAJAZITI VALENTINAVLERËSIMI FORMATIV DHE NDIKIMI I INFORMATËS KTHYESE NË SUKSESIN DHE TË ARRITURAT E NXËNËSVEPROBLEMET SOCIO-KULTURORE DHE SFIDAT E BASHKËKOHËSISËTETOVË2013
ILAZI - HOXHA, AFËRDITANDIKIMI I DHUNËS FAMILJARE NË EDUKIMIN DHE ARSIMIMIN E FËMIJËVESFIDAT DHE PERSPEKTIVA E ARSIMIT BASHKËKOHORTETOVË2015
ILAZI - HOXHA, AFËRDITAVEPRIMTARIA DHE KONTRIBUTI I NEXHAT ABAZIT NË PËRSOSJEN E PROCESIT EDUKATIVO-ARSIMORBALLAFAQIMI ME TË KALUARËN DHE RIMENDIMI I PAQES NË BALLKANIN MULTIKULTURORTETOVË2014
ZENUNI - IDRIZI, VALDETA & ILAZI - HOXHA, AFËRDITAФОРМАТИВНОТО ОЦЕНУВАЊЕ ВО ФУНКЦИЈА НА ГРАДЕЊЕ НА ДОБРИ ОДНОСИ МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ И НАСТАВНИЦИТЕ И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕНАУКАТА И ОПШЕСТВЕНИОТ РАЗВОЈSHKUP978-608-4574-62-02014
ILAZI - HOXHA, AFËRDITATEACHER AND HIS PROFESSIONAL RESPONSIBILITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS AND TEACHINGTHIRTEENTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - THE TEACHER OF THE FUTUREBUDVA - R. OF MONTENEGRO2017
SALLMANI, AGIM & ILAZI-HOXHA, AFËRDITATHE FREE TIME OF STUDENTS AND EDUCATION AS A BEHAVIORAL FACTORTHE 1-ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON "RESEARCH AND EDUCATION CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE" (ICRAE 2013)SHKODËR - R. OF ALBANIA2013
MURATI, SHEHERZADA & ILAZI - HOXHA, AFËRDITA & PAJAZITI, VALENTINATHE HUMAN RIGHTS SITUATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AS A PRECONDITION FOR EU MEMBERSHIPTHE 1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON "RESEARCH AND EDUCATION CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE" (ICRAE 2013)SHKODËR - R. OF ALBANIA2013
ILAZI - HOXHA, AFËRDITA & SALLMANI, AGIM & MURATI, SHEHERZADALIFELONG LEARNING, PERSPECTIVE TO CONTEMPORARY SOCIETYTHE 1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON "RESEARCH AND EDUCATION CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE" (ICRAE 2013)SHKODËR - R. OF ALBANIA2013
ILAZI - HOXHA, AFËRDITAADULT MAN AND HIS LEARNING STYLES IN CONTEMPORARY TEACHING THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE “EDUCATION ACROSS BORDERS” EDUCATION AND RESEARCH ACROSS TIME AND SPACE (1100TH DEATH ANNIVERSARY OF ST. CLEMENT OF OHRID) MANASTIR978-9989-100-50-52016
ILAZI - HOXHA, AFËRDITAСОРАБОТКАТА И МОТИВАЦИЈАТА НА НАСТАВНИКОТ ВО ОДНОС НА УЧЕНИКОТ КАКО ФАКТОРИ НА СОЗДАВАЊЕ НА ПОЗИТИВНА КЛИМА ВО УЧИЛНИЦАТАTWELFTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - KNOWLEDGE WITHOUT BORDERSVRNJACKA BANJA - R. OF SERBIA2017
MURATI, SHEHERZADA & ILAZI-HOXHA, AFËRDITAIMPLEMENTIMI I TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË NJERIUT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SI PARAKUSHT PËR ANËTARËSIMIT NË UNIONIN EUROPIANKONGRESI I IV NDËRKOMBËTAR I SHKENCAVE SOCIALE NË BALLKANTETOVË2012
ZENUNI - IDRIZI, VALDETA & ILAZI - HOXHA, AFËRDITAFEMINIZMI SI LËVIZJE QË LUFTON PABARAZINË GJINORE SI DUKURI SHOQËROREKONGRESI I IV NDËRKOMBËTAR I SHKENCAVE SOCIALE NË BALLKANTETOVË2012
ILAZI - HOXHA, AFËRDITA & ZENUNI - IDRIZI, VALDETA & MURATI, SHEHERZADAUSHTRIMI I DHUNËS SË PRINDËRVE NDAJ FËMIJËVE SI DUKURI NEGATIVE SHOQËROREKONGRESI I IV NDËRKOMBËTAR I SHKENCAVE SOCIALE NË BALLKANTETOVË2012
ZENUNI - IDRIZI, VALDETA & ILAZI - HOXHA, AFËRDITAУЧЕСТВОТО НА СТАРИТЕ ЛИЦА ВО ОПШТЕСТВОТО И НИВНИТЕ ДОЖИВУВАЊА ВО ПОСТПЕНСИОНАЛНИОТ ПЕРИОДАКТИВНО СТАРЕЕЊЕ И МЕЃУГЕНЕРАЦИСКА СОЛИДАРНОСТSHKUP2012
ILAZI - HOXHA, AFËRDITA & ZENUNI - IDRIZI, VALDETAPROFESSIONAL ETHICS OF THE TEACHER IN RELATION TO STUDENTНАУКАТА И ОПШТЕСТВЕНИОТ РАЗВОЈSHKUP2014
ILAZI - HOXHA, AFËRDITA & ZENUNI - IDRIZI, VALDETAМОТИВАЦИИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА СТАРИТЕ ЛИЦА ВО ПЕРИОДОТ ПО ПЕНЗИОНИРАЊЕТО И НИВНОТО УЧЕСТВО ВО ОПШТЕСТВОТОАКТИВНО СТАРЕЕЊЕ И МЕЃУГЕНЕРАЦИСКА СОЛИДАРНОСТSHKUP2012
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.