Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
TEUTA RAMADANI BUNIAMIN MEMEDI DEAN ILIEV FADBI OSMANI FARIZ FARIZIEDUCATION AND SELF PERCEPCION OF PEOPLE WITH HEARING IMPAIRMENTS IN MANICIPULITIES OF TETOVO AND GOSTIVARINTERNACIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE 2016220-8488
SEVIM MUSTAFA NAIM FANAJ ATDHE SHALA BUNIAMIN MEMEDI AGIM RUSHITIEXAMINING EMERGENCE OF LEADERSHIP IN YOUTH: COGNITIVE ABILITIES AND SELF-ESTEEM JOURNAL OF BUSINESS PARADIGMS 1/220172459-5004
KADRIU IBISH MEMEDI BUNIAMIN AHMETI KUSHTRIMINTERCULTURAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF MACEDONIAPHILOSOPHICA788-9020171857-9272
MEMEDI BUNIAMIN ADILI BNDIKIMI I METODËS MËSIMORE TË DEMONSTRIMIT NË ARRITJET E NXËNËSVE NË MËSIMPHILOSOPHICA531-4220161857-9272
FARIZ FARIZI BUNIAMIN MEMEDI MUNGESAT NGA MËSIMI TË NXËNËSVE NË SHKOLLAT FILLORE TË TETOVËS PHILOSOPHICA3-4223-23220151857-8454
BUNIAMIN MEMEDI TEUTA RAMADANIORGANIZING ADDITIONAL CLASSES FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIESVIZIONE23109-12520151409-8962
BUNIAMIN MEMEDIINKLUZIONI SI NDRYSHIM I KOHËS SË TASHME DHE TË ARDHMESPHILOSOPHICA INTERNACIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANSCIENES 3-420151857-8454
BUNIAMIN MEMEDIIDENTIFIKIMI DHE TRAJTIMI I FËMIJËVE ME VËSHTIRËSI NË MËSIM PHILOSOPHICA INTERNACIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANSCIENES1-220141857-84-54
MEMEDI BUNIAMIN, RAMADANI TEUTAORGANIZING ADDITIONAL CLASSES FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIESVIZIONEVOL.23109-1252015
MEMEDI BUNIAMINMUNGESAT NGA MËSIMI TË NXËNËSVE NË SHKOLLAT FILLORE TË TETOVËS PHILOSOPHICA INTERNACIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENES3-4/2223-23220151857-9272
MEMEDI BUNIAMINИДЕНТИФИКАЦИЈА И ТРЕТМАН НА ДЕЦАТА СО ТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО IDENTIFIKIMI DHE TRAJTIMI I FËMIJËVE ME VËSHTIRËSI NË MËSIMPHILOSOPHICA INTERNACIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANSCIENES1-2/12014
MEMEDI BUNIAMINORGANIZING ADDITIONAL CLASSES FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIESVIZIONEVOL.23109-1252015
MEMEDI BUNIAMININCLUSIONAS A CHANGE OF THE PRESENT AND FUTURE PHILOSOPHICA INTERNACIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANSCIENES3-4/235-4420151857-9272
RAMDANI R.T. MEMEDI B. HAVZIU B. AGAI A.CORRELATION OF AGE WITH RECEPTIVE AND EXPRESSIVE SEMANTIC SKILLS IN HEARNING IMPAIRED CHILDRENKNOWLEDGE INTERNACIONAL JOURNAL VOL.42VOL 421057-10632020ISSN 2545 - 4439 ISSN 1587- 923X<a href="https://drive.google.com/open?id=1UelUVGaxxfBk59kqt7dVHMlaVP_9-2ph&quot; target="_blank">Download</a>
AGAI A; MEMEDI B; RAMADANI RASIMI T;ASSESSMENT OF THE OPPORTUNITIES OF PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY FOR INDEPENDENT LIVING IN A COMMUNITYKNOWLEDGE INTERNACIONAL JOURNAL VOL.4242.61073-108120202545- 4439 ISSN 1857- 923X<a href="https://drive.google.com/open?id=10mqKbsqnF6Ro5CjQAorX8Gcvqsf5vF_3&quot; target="_blank">Download</a>
DURMISHI N; MEHMETI S, MEMEDI B; ELEZI RR;INTERVENIMI I HERSHEM NË ÇRREGULLIMET E SPEKTRIT TË AUTIZMITMEDICA JOURNAL- MEDICUS 25(2)2020199-2012020ISSN1409-6366 UDC61<a href="https://drive.google.com/open?id=14LbkBoCr1Hm3S00vRtsNSe8HWUhOGjVL&quot; target="_blank">Download</a>
RASIMI R T; MEMEDI B; ILIEV D; OSMANI F; FARIZ F;EDUCATION AND SELF PERCEPTION OF PEOPLE WITH HEARING IMPAIRMENTS IN MUNICIPALITIES OF TETOVO AND GOSTIVARINTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCENO.6 / VOL. 6163-1692016ISSN 2220-8488 (Print), 2221-0989 (Online)<a href="https://drive.google.com/open?id=1ezoaQ8VcDRNlkMlYBygZladOb6Ur68QV&quot; target="_blank">Download</a>
TEUTA RAMADANI RASIMI; BUNIAMIN MEMEDI; ARITA AGAILANGUAGE FORM IN TERMS OF SIGN LANGUAGEINTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE NO. 9 / VOL. 1055-622020ISSN 2220-8488 (Print), 2221-0989 (Online) 10.30845/ijhss<a href="https://drive.google.com/open?id=1bVFNOoOJ3_t7puJjBuNuUXSv7UcWu3_i&quot; target="_blank">Download</a>
MEMEDI B; RAMADANI T;ORGANIZIMI I MESIMIT PLOTËSUES PËR NXËNËSIT ME VËSHTIRËSI NË TË MËSUARVIZIONE 23109-1212015ISSN 1409-8962 PRINTED FORM ISSN 1857 - 9221-ELECTRONIC FORM<a href="https://drive.google.com/open?id=149bCdlSFRgeWjBqiFR0XZeX-eOq3fVz7&quot; target="_blank">Download</a>
KADRIU I; MEMEDI B; AHMETI K;INTERCULTURAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF MACEDONIAPHILOSOPHICA VOL 788-902017 ISSN1857 -9272 (print)
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
MEMEDI BUNIAMINТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ СОВРЕМЕNI АСПЕКТИ НА СПЕЦИJАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТОХРИД978-608-238-026-1
MEMEDI BUNIAMINASPEKTI TEORIK PËR VËSHTIRËSITË NË MËSIM TEK FËMIJËT ME NEVOJA TË VEÇANTA ARSIMORE TË PËRFSHIRË NË SISTEMIN E RREGULLT ARSIMORPËRMBLEDHJEN E PUNIMEVE SHKENCORE KONFERENCEN NDËRKOMBËTARE NË SHKODËRSHKODËR2221-6863
MEMEDI BUNIAMINVËSHTIRËSITË SPECIFIKE NË MËSIM TË NXËNËSVE NË LËNDËN E HISTORISË DHE GJEOGRAFISËKONFERENCA NDERKOMBETARE PËR VËSHTIRËSITË NË MËSIM-FAKULTETI I PEDAGOGJISE ASOCIACIONI BRAVO LUBLJANË- SLLOVENI
BUNIAMIN MEMEDITHE IDENTIFICATION, SORTS OF CO-OPERATION WITH STUDENTS WITH SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES AND THE CO-OPERATION OF SCHOOL WITH OTHER INSTITUTIONS IN MACEDONIAZBORNIK PRISPEVKOV - INTERNATIONAL CONFERENCE ON -CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES SUPPORT THE REALIZATION OF THEIR FULL POTENTIALLJUBLJANA978-961-92931-4-0
КЕСНИКОВА АНГЕЛКА, АЈДИНСКИ ГОРАН, МЕМЕДИ БУНИАМИНКВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НА ДЕТЕТО СОИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТUNAPREDJENJE KVALITETA ZIVOTA DJECE I MLADIH ОХРИД
MEMEDI BUNIAMINОПФАТЕНОСТА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ИНКЛУЗИЈАТА ВО РАМКИТЕ НА КУМАНОВСКО- ЛИПКОВСКИ РЕГИОНЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД ОДРЖАНАТА МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР НА ТЕМА ,,ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ- СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ“СТРУМИЦА
MUSTAFA SEVIM, SHKËMBI FLEURA, RAMADANI RASIMI TEUTA, MEMEDI BUNIAMIN, FANAJ BLERTA, GASHI LULKUQE, FANAJ NAIM.MEASURING MENTAL HEALTH PROBLEMS AMONG STUDENTS: ALBANIA, KOSOVO AND MACEDONIA SAMPLES5TH EUROPIAN CONFERENCE ON MENTAL HEALTPRAGUE CZECH REPUBLIK
MEMEDI BUNIAMINTHE IDENTIFICATION, SORTS OF CO-OPERATION WITH STUDENTS WITH SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES AND THE CO-OPERATION OF SCHOOL WITH OTHER INSTITUTIONS IN MACEDONIAZBORNIK PRISPEVKOV , 4TH INTERNACIONAL CONFERENCE ON,, CHIDERN AND ADOLESCENTS WITH SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES –SUPORT THE REALIZATION OF THEIR FULL POTENCIAL” LJUBLJANA (SLOVENIA)
BUNIAMIN MEMEDI - ADELINA HASKAJRAZLIKI MEGJU ALBANSKITE ZNAKOVNI JAZICIMEGJUNARDONA STRUCNA KONFERENCIJA 70 GODINI EDUKACIJA I REHABILITACIJA I VRABOTUVANJE NA LICATA SO POPRECENOST,BITOLA 16-18 MAJ 2019 ISBN978-608-65438- 6-0 COBISS.MK-ID 110368266MANASTIR 65438- 6-0 COBISS.MK-ID 110368266
MUSTAFAS; FANAJ N; MEMEDI B;SOCIAL AND EMOTIONAL DEVELOPMENTOF GIFTED CHIDERN1ST INTERNATIONAL CONFERENCE - EXCELENCE, EDUCATION,OF THE GIFTED, INNOVATION ET CRETIVITY IN BASIC EDUCATION AND PSYCHOLOGYBANJA LUKAISBN 978-99976-39-87-5 COBISS.RS-ID 8613400
MEMEDI B; MUJI A;NDIKIMI I ZHVILLIMIT PROFESIONAL TË MËSUESVE NË NGRITJEN E SUKSESIT TË NXËNËSVE NË SHKOLLAT FILLORE THE IMPACT OF TEACHERS PROFESSIONAL DEVELOPMENT TO PUPILS ACHIEVEMENTS IN PRIMARY SCHOOLS 1ST CONFERENCE ON: EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE: CHALLENGES AND PERSPECTIVESKORÇËISBN 978-9928-4568-3-0
BUNIAMIN MEMEDI TEUTA RAMADANI-RASIMILIDHJA E PLANIT INDIVIDUAL TË ARSIMIT ME ARRITJET E NXËNËSVE (RELATION OF THE INDIVIDUAL EDUCATION PLAN IN ACHIEVEMENT OF THE PUPILS)INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE: CHALLENGES AND PERSPECTIVES”KORÇËISBN 978-9928-4568-3-0
MEMEDI B; FILIPOVA S;REHABILITATION TREATMENT OF A CHILD WITH READING DIFFICULTIESINTERNATIONAL CONGRESS ON HUMAN, SOCIAL SCIENCES AND ARTS - 2 NDTETOVËISBN;978-608-217- 079-4
MEMEDI B; HASKAJ A;RAZLIKI MEGJU ALBANSKITE ZNAKOVNI JAZICIMEGJUNARDONA STRUCNA KONFERENCIJA 70 GODINI EDUKACIJA I REHABILITACIJA I VRABOTUVANJE NA LICATA SO POPRECENOST, BITOLA MANASTIRISBN978-608-65438- 6-0 COBISS.MK-ID 110368266
MUSTAFA S. MEMEDI B. FANAJ N- HALILAJ G GASHI L.Advantages AND DISADVANTAGES OF DIGITALIZATION IN CRETIVITY DEVELOPMENT..60I-ST ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE FACULTY OF PEDAGOGY „PEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE INA TIME OF CHANGE“TETOVEISBN 978-608-217-077-0
MUSTAFA S. MEMEDI B; FANAJ N; HALILAJ G; GASHI L;MEASURING MENTAL HEALTH PROBLEMS AMONG STUDENTS:ALBANIA,KOSOVO, MACEDONIA SAMPLES.5 EUROPEAN CONFERENC ON MENTAL HEALTH, PRAGUE PRAGE
ARIFI V; MEMEDI B;IMPACT OF AUTISM ON THE FAMILY1ST ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE FACULTY OF PEDAGOGY „PEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE INA TIME OF CHANGE“TETOVË37.1/.09(497.7)(048.3) ISBN 978-608-217-077-0
MEMEDI B. QAMILI B. AGAI A. HASKAJ A. MUSA K.ДЕЦАТА СО АДХД ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТАX MEĐUNARODNA NAUČNO/STRUČNA KONFERENCIJA UNAPREDJIVANJE KVALITETA ZIVOTA DJECE I MLADIHSTAMBOLLISSN1986 9886
MUJI A; MEMEDI B;TEACHERS’ ROLE IN TREATING CHILDREN WITH HYPERACTIVITYINTERNATIONAL CONGRESS ON HUMAN, SOCIAL SCIENCES AND ARTS - 2 ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE FACULTY OF PEDAGOGYTETOVËISBN;978-608-217-079-4
AGAI A; MEMEDI B; ZEKOV Z; RASIMI T; MUSA K;STAVOVI PROFESIONALNIH RADNIKA KOJI RADE U DNEVNIM CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD SA ODRASLIMA SA UMJERENIM I TEŠKIM INTELEKTULANIM TEŠKOČAMAIX MUĐUNARODNA NAUČNO/STRUČNA KONFERENCIJA ,, UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA DJECE I MLADIHHARKANJ HUNGARIISSN1986 9886
MEMEDI B; DURMISHI N; BLERTA QAMILI; EMURLLAI NTREATMENT WITH METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE AND DEFECTOLOGY-LOGOPEDIC OF CHILD WITH ADHD(CASE REPORT)2ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE FACULTY OF MEDICAL SCIENCES – SISCFMS TETOVËISBN 978-608 -217-068-6
MEMEDI B;THE IDENTIFICATION, SORTS OF CO-OPERATION WITH STUDENTS WITH SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES AND THE CO-OPERATION OF SCHOOL WITH OTHER INSTITUTIONS IN MACEDONIAZBORNIK PRISPEVKOV, 4TH INTERNACIONAL CONFERENCE ON,, CHIDERN AND ADOLESCENTS WITH SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES –SUPORT THE REALIZATION OF THEIR FULL POTENCIAL” LJUBLJANA (SLOVENIA) FROM 26- TO 27 SEPT. 2014 LJUBLJANË, SLOVENI
FARIZI F; OSMANI F; MEMEDI B;TEACHER,S KOMPONTENCES TO WORK WITH PROFICIENT AND TALENTED STUDENTSCONFERENCE PROCEEDINGS, UNIVERSITY ,,ST KLIMENT OHRIDSKI,, IN BITOLA FACULTY IN EDUCATION. 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ,,EDUCATION ACROSS BORDERS,, EDUCATION AND RESEARCH ACROSS TIME AND SPACE (1100TH DEATH ANNIVERSARU OF ST.CLIMENT OF OHRID) MANASTIRISBN 978-9989-100-50-5 COBISS.MK-ID 103722250
KESKINOVA A; MEMEDI B;TRETMAN OF PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS DURING HISTORY IN DIFFERENT CULTURES5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE FACULTY OF PHILOZOPHY (ICFPH2017) METING POINT AND CULTURAL DIVERGENCES IN THE BALKANS) TETOVË
KESKINOVA A; AJDINSKI G; MEMEDI B;КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НА ДЕТЕТО СОИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТUNAPREDJENJE KVALITETA ZIVOTA DJECE I MLADIHOHËR
KESKINOVA A; AJDINSKI G; MEMEDI B;КВАЛИТЕТ НА ЦРТЕЖ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ СО ЛЕСНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТUNAPREDJENJE KVALITETA ZIVOTA DJECE I MLADIHOHËR
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
BUNIAMIN MEMEDI- SILVANA A FILIPOVA- TEUTA RAMADANI RASIMILOGOPEDIAARBERIADESIGN2020978-608-217-084-8
GORAN AJDINSKI-ANGELKA KESKINOVA- BUNIAMIN MEMEDIINTELEKTUALNA POPRECENOSTARBERIADESIGN2017ISBN 979-608-2017-052-7
GORAN AJDINSKI - ANGELKA VELKOVSKA -BUNIAMIN MEMEDIAFTËSIA E KUFIZUAR INTELEKTUALEARBËRIADESIGN2017ISBN978-608-217-052-7
BUNIAMIN MEMEDIPRAKTIKA INKLUZIVE ARBËRIADESIGN2015ISBN 978-608-236-030-0
BUNIAMIN MEMEDIVËSHTIRËSITË NË TË MËSUAR TEK NXËNËSIT TË PËRFSHIRË NË SISTEMIN E RREGULLT ARSIMORARBËRIA DESIGN2014ISBN 978-608-217-016-9
GORAN AJDINSKI ANGJELKA VELKOVSKA BUNIAMIN MEMEDI AFTËSIA E KUFIZUAR INTELEKTUALE UNIVERSTETI SHTETËROR I TETOVËS 2017
BUNIAMIN MEMEDIPRAKTIKA INKLUZIVE ARBERIA DISEGN TETOVË2015
BUNIAMIN MEMEDIVËSHTIRËSITË NË TË MËSUAR TEK NXËNËSIT TË PËRFSHIRË NË SISTEMIN E RREGULLT ARSIMOR UNIVERSTETI SHTETËROR I TETOVËS 2014
MEMEDI BUNIAMINPRAKTIKA INKLUZIVE (QËNDRIMET E ARSIMTARËVE NDAJ INKLUZIONIT)ARBËRIA DESIGN2015978-608-236-030-0
MEMEDI BUNIAMINТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО НА ДЕЦАТА ОПФАТЕНИ ВО РЕДОВНИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМARBERIA DESIGN2014978-608-217-016-9

View publications by citation.

Publications, in process.