Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
SKENDERI DRITAN DHE MAZLLAMI ZEJNIKËRKESAT E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË PËR ARSIM NË GJUHËN SHQIPEJETA DHE VEPRA E REXHEP VOKËS- PËRMBLEDHJE PUNIMESHBOTIM I VEÇANTË2018978-6-08-248021-3
SKENDERI, DRITANTHE TRANSLATION AND INTERPRETATION OF THE ISLAMIC RELIGIOUS CONCEPTS INTO ALBANIAN LANGUAGEPHILOSOPHICA13-14/735-3920201857-9272
SKENDERI DRITAN DHE MAZLLAMI ZEJNISTUDIMET ORIENTALE NË HAPËSIRËN SHQIPTARE - HISTORIKU, SFIDAT DHE PERSPEKTIVAPHILOSOPHICANO. 6 / VOL. 388-9720161857-9272
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ISMAILI, ADNANARNAVUT TOPRAKLARI PARCALANMASININ ISTIKLAL MARSI'NIN YAZILMASINA ETKISI VE YANSIMASIISTIKLAL MARSININ KABULUNUN YUZ YILI ULUSLARARASI SEMPOZYUMUTRAKYA UNIVERSITESI, EDRENE, R. E TURQISE
SKENDERI DRITAN DHE MAZLLAMI ZEJNISEYAHATNAMËJA E EVLIJA ÇELEBIUT DHE TROJET SHQIPTARESEMINARI X I ALBANOLOGJISËTETOVË
SKENDERI DRITAN DHE SKENDERI-HALILI SEMRAPOETIKA ORIENTALE MODEL I NJË KRIJIMTARIE NDËRKULTUROREKONFERENCA IV NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOZOFIKTETOVË
SKENDERI DRITAN DHE MAZLLAMI ZEJNISTUDIMET ORIENTALE NË HAPËSIRËN SHQIPTARE - HISTORIKU, SFIDAT DHE PERSPEKTIVAKONFERENCA III NDËRKOMBËTARE E FAKULTETIT FILOZOFIKTETOVË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
DRITAN SKENDERISEMANTIC-LINGUISTIC ASPECTS OF THE FOUR TERMS IN BESMELAHLAMBERT ACADEMIC PUBLISHING2020978-620-0-50301-5

View publications by citation.

Publications, in process.