Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
JEHONA RUSHIDI-REXHEPI LETËRSIA, HISTORIA DHE AKTUALITETI:MODELE TË PARATEKSTIT, ARKITEKSTIT DHE METATEKSTIT NË KRIJIMTARINË E ERNEST KOLIQITANAS179-18620151857-8896
RUSHIDI JETA, RUSHIDI-REXHEPI JEHONACROSS-LINGUISTIC INFLUENCE IN FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION: A CASE STUDY WITH EFL ALBANIAN UNIVERSITY STUDENTS IN A MULTILINGUAL CONTEXTLIBËR KONFERENCE-CONTEMPORARY CHALLENGES OF MULTICULTURALISM AND LANGUAGE POLICIES21-362014978-608-248-002-2
JEHONA RUSHIDI-REXHEPIVEPRA SKËNDERBEU I PAFAN E DE RADËS MES RILEXIMIT DHE RISHKRIMITLIBËR KONFERENCE414-4202016978-9928-115-51-5
JEHONA RUSHIDI-REXHEPI SINJALET E PRANISË SË INTERTEKSTIT NË ROMANIN FARSA E KATRAHURËS SË SHKRIMTARIT ABDYLAZIS ISLAMILIBËR I PUNIMEVE TË KONFERENCËS63-692016978-608-248-006-0
JEHONA RUSHIDI-REXHEPI, LUJETA ADLI-ÇELIKUSHQIPËRSIA SI PËRCEPTIM, RRËNJË DHE KUJTESË NË KRIJIMTARITË LETRARE TË FAIK KONICËS DHE ERNEST KOLIQITBULETINI SHKENCOR DARDANIANO.5373-38320161800-9794
LULJETA ADILI-ÇELIKU, JEHONA RUSHIDI-REXHEPIFORMIMET ME NDAJSHTESA TE VEPRA E LASGUSHIT -YLLI I ZEMRËSBULETINI SHKENCOR -DARDANIANO. 5477-48520161800-9794
JEHONA RUSHIDI-REXHEPIROLI I LEXUESIT AKTIV NË LETËRSINË BASHKËKOHORE SHQIPTARE:SHEMBUJ NGA KRIJIMTARIA E ABDYLAZIZ ISLAMIT FILOLOGJIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES238-2432016
JEHONA RUSHIDI-REXHEPI DHE TË TJERËCROSS-CULTURAL ETHNOBOTANY OF SHARR MOUNTAINSETHNOBOTANY AND BIOCULTURAL DIVERSITIES IN THE BALKANS67-862014978-1-4939-1491-3
ADILI-ÇELIKU LULJETA, RUSHIDI-REXHEPI JEHONAFJALËT E KRIJUARA NGA KADAREJA ME PRAPASHTESËN -SHËMREVISTË SHKENCORE E INSTITUTIT ALB-SHKENCANO.4 / VOL. 5 687-69120122073-2244
JEHONA RUSHIDI-REXHEPIKRIJIMTARIA LETRARE E ERNEST KOLIQIT SI SHEMBULL I DIALOGUT MES TEKSTEVE. FILOLOGJIA, USHTNO. 4 / VOL. 3 202-21020151857-8535
JEHONA RUSHIDI-REXHEPI,LULJETA ADILI-ÇELIKU THE TEXT AS A CROSSROADS: FORMS OF DIALOGUES IN ET’HEM HAXHIADEMI’S TRAGEDIESANGLISTICUM JOURNAL.VOL. 3 ISSUE 242-4620141857-8187
LULJETA ADILI-ÇELIKU, JEHONA RUSHIDI-REXHEPI, JETA RUSHIDIKADARE’S NEWLY FORMED WORDS WITH THE SUFFIX SHËMANGLISTICUM JOURNALVOL. 2 ISSUE 319-252013ISSN 2073-2244
LULJETA ADILI-ÇELIKU, JEHONA RUSHIDI-REXHEPI, JETA RUSHIDITHE DIMINUTIVE IN NAIM FRASHËRI’S POETRY AND ISMAIL KADARE’S WORKS. SEEU REVIEWVOL 9 ISSUE 190-9920131409-7001
JETA RUSHIDI, LULJETA ADILI-ÇELIKU, JEHONA RUSHIDI-REXHEPITHE IMPACT OF ETHICS ON EFL CLASSROOM ETHOS: UNIVERSITY STUDENTS’ AND PROFESSORS’ VIEWS AND SUGGESTIONS ANGLISTICUM JOURNALVOL. 2 ISSUE 3 250 -263. 2013 ISSN: 1857 1878
JEHONA RUSHIDI-REXHEPIMODELET E NDËRTIMIT TË PERSONAZHËVE NË LETËRSINË BASHKËKOHORE SHQIPTARE PËR FËMIJËBOOK OF PROCEDINGS "MULTILINGUALISM AS A CHALLENGE OF LINGUISTICS, LITERARY AND CULTURAL COMMUNICATION"81-892020978-608-248-034-3<a href="https://drive.google.com/open?id=13KFEvG90_-T7FpuwZOy_VLZV1Z1Ymh4I&quot; target="_blank">Download</a>
JEHONA RUSHIDI-REXHEPIMODELE TË CITATSHMËRISË NË LETËRSINË SHQIPTARE PËR FËMIJËALBANOLOGJIANO. 13-14 / VOL. 7185-1892020Tetove<a href="https://drive.google.com/open?id=1OeK-43BI3c2QLJEpsqlh6xxAo_-Htd04&quot; target="_blank">Download</a>
JEHONA RUSHIDI-REXHEPIHYPERTEXT MODELS IN CHILDREN’S LITERATURE IN FRONT OF PEDAGOGICAL REQUIREMENTS AND PRINCIPLES ON THIS LITERARY CREATIVITYEDUCATIONNO.3-4 / VOL.251-552020TETOVË<a href="https://drive.google.com/open?id=1wW59JgZLFTVTeEqeCXps03vl2X5kFyDc&quot; target="_blank">Download</a>
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ADILI-ÇELIKU LULJETA, RUSHIDI-REXHEPI JEHONAANTONIMIA TE KADAREJAJAVA SHKENCORE 2012PRISHTINË978-9951-16-047-6
JEHONA RUSHIDI-REXHEPIKRIJIMTARIA LETRARE E ERNEST KOLIQIT SI SHEMBULL I DIALOGUT MES TEKSTEVENDËRVEPRIMET KULTURORE NDËRMJET FILOLOGJISË SHQIPTARE DHE SHKENCAVE FILOLOGJIKE NË RAJON E MË GJERË-DIMENSIONET SINKRONIKE E DIAKRONIKETETOVË
RUSHIDI JETA, RUSHIDI-REXHEPI JEHONALEARNER AUTONOMY IN LANGUAGE LEARNING: UNIVERSITY STUDENT'S AND PROFESSORS' VIEWS AND SUGGESTIONSPROMOTING LEARNER AUTONOMY IN HIGHER EDUCATIONTETOVË978-608-4503-98-9
RUSHIDI-REXHEPI JEHONA”PARATEKSTI NË POEZINË E FISHTËS” SEMINARI XXXII NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE NE PRISHTINAPRISHTINË
ADILI-ÇELIKU LULJETA, RUSHIDI-REXHEPI JEHONAFORMIMI ME NDAJSHTESA TE VEPRA E LASGUSHIT "YLLI I ZEMRËS"ROLI I SHKENCËS NË ZHVILLIMIN E SISTEMIT EKONOMIK, POLITIK, SOCIAL DHE JURIDIK TË VENDITPEJË
RUSHIDI-REXHEPI JEHONA, ADILI-ÇELIKU LULJETA"SHQIPËRIA SI PËRCEPTIM, RRËNJË DHE KUJTESË NË KRIJIMTARITË LETRARE TË FAIK KONICËS DHE ERNEST KOLIQIT"ROLI I SHKENCËS NË ZHVILLIMIN E SISTEMIT EKONOMIK, POLITIK, SOCILA DHE JURIDIK TË VENDITPEJË
ADILI-ÇELIKU LULJETA, RUSHIDI-REXHEPI JEHONA"FJALËT E KRIJUARA NGA KADAREJA ME PRAPASHTESËN -SHËM"ALB-SHKENCAPRISHTINË
RUSHIDI-REXHEPI JEHONASINJALET E PRANISË SË INTERTEKSTIT NË ROMANIN "FARSA E KATRAHURËS" TË SHKRIMTARIT ABDYLAZIS ISLAMIVEPRIMTARIA LETRARE E ABDYLAZIZ ISLAMIT DHE MURAT ISAKUTUEJL, TETOVË978-608-248-006-0
JEHONA RUSHIDI-REXHEPI, BESA DOGANI"MODELE TË TRANSFORMIMEVE TEKSTUALE NË LETËRSINË SHQIPTARE PËR FËMIJË DHE PËRSHTATJA E TYRE NDAJ KËRKESAVE PEDAGOGJIKE"GJUHA DHE LETËRSIA-SFIDË SPECIFIKE NË ZHVILLIMIN SOCIO-ETIK DHE PROFESIONALTETOVË, UT
RUSHIDI JETA, RUSHIDI-REXHEPI JEHONACROSS-LINGUISTIC INFLUENCE IN FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION: A CASE STUDY WITH EFL ALBANIAN UNIVERSITY STUDENTS IN A MULTILINGUAL CONTEXTCONTEMPORARY CHALLENGES OF MULTICULTURALISM AND LANGUAGE POLICIESTETOVË, UEJL978-608-248-002-2
JEHONA RUSHIDI-REXHEPI, JETA RUSHIDI"ANALIZA INTERTEKSTUALE E DRAMAVE ODISEA DHE IFIGJENIA N'AULLI TË GJERGJ FISHTËS BAZUAR NË PARAMETRAT DHE TIPOLOGJITË E RENATE LAHMANIT DHE ZHERAR ZHENETIT"GJUHA DHE LETËRSIA SHQIPE NGA PAVARËSIA DERI SOTTETOVË, UEJL978-9928-02-327-8
LULJETA ADILI-ÇELIKU, JEHONA RUSHIDI-REXHEPI, MERAL VESELI"INTERPRETIMI I DISA NJËSIVE FRAZEOLOGJIKE NGA STUDENTËT E VITIT TË PARË NË UEJL"GJENDJA DHE PERSPEKTIVA E SOCIOLINGUISTIKËS SOTTETOVË, UEJL978-608-4503-92-7
JEHONA RUSHIDI-REXHEPI"INTERTEKSTUALITETI NË DRAMAT E ÇAJUPIT DHE TË HETUARIT E TIJ NË RAPORT ME TIPIN E LEXUESIT"KONFERENCË NDËRKOMBËTARE ME TITULLIN “LETËRSIA KRIJUESE DHE QASJET KRITIKE NDAJ LETËRSISË” TETOVË, UEJL978-608-4503-97-2
JEHONA RUSHIDI-REXHEPIISRAELITË E FILISTINË”E NOLIT SI SHEMBULL I RISHKRIMIT DHE TRANSFORMIMIT TEKSTUAL KONFERENCË NDËRKOMBËTARE ME TITULLIN “LETËRSIA KRIJUESE DHE QASJET KRITIKE NDAJ LETËRSISË” TETOVË, UEJLISBN 978-608-248-002-2
JEHONA RUSHIDI-REXHEPIVEPRA "SKËNDERBEU I PAFAN" E DE RADËS MES RILEXIMIT DHE RISHKRIMIT. LETËRSIA DHE KULTURA ARBËRESHE: JERONIM DE RADA NË 200−VJETORIN E LINDJESELBASAN978-9928-115-25-6
JEHONA RUSHIDI-REXHEPIMODELET E NDËRTIMIT TË PERSONAZHËVE NË LETËRSINË BASHKËKOHORE SHQIPTARE PËR FËMIJË MULTILINGUALISM AS A CHALLENGE OF A LINGUISTIC, LITERARY AND CULTURAL COMMUNICATIONTETOVË978-608-248-034-3
JEHONA RUSHIDI-REXHEPIMODELE CITATSHMËRIE NË LETËRSINË SHQIPTARE PËR FËMIJËSEMINARI XIII NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË, UNIVERSITETI I TETOVËS: “GJUHA, LETËRSIA DHE IDENTITETI”TETOVË185-189
JEHONA RUSHIDI-REXHEPITHE DIDACTIC ELEMENT IN CHILDREN'S LITERATURE: A DIACHRONIC AND METHODOLOGICAL APPROACHKONGRESI NDËRKOMBËTAR I SHKENCAVE HUMANE, SOCIALE DHE ARTEVETETOVË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
REXHEPI BESNIK , MUSTAFA BEHXHET,HAJDARI AVNI ,RUSHIDI-REXHEPI, L. QUAVE CASSANDRA,PIERONI ANDREA TRADITIONAL MEDICINAL PLANT KNOWLEDGE AMONG ALBANIANS, MACEDONIANS AND GORANI IN THE SHARR MOUNTAINS (REPUBLIC OF MACEDONIA)GENET RESOUR CROP EVOL2013

View publications by citation.

Publications, in process.