Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
BAKI, SULEJMANBALKANLARIN ISLAMLAṢMASINDA ISA BEY VE AILESININ ŐNEMIBALKANLARDA ISLAM2449-4582016
BAKI, SULEJMANIMPORTANCE OF ISA BEG AND HIS FAMILY ON ISLAMIZATION OF THE BALKANSINCELEME ARAṢTIRMA DIZISI192016
BAKI, SULEJMANMANASTIRLI ISMAIL HAKKI EFENDI ESERLERI VE KELAM GÖRÜṢLERIOSMANLI ILIM DÜṢÜNCE VE SANAT DÜNAYAYASINDA BALKANLAR2014
BAKI, SULEJMANMEDDAH MEDRESESI VE GÜRÜLERI SELIM EFENDI (1906-1966)KÖPRÜNO.6 / VOL.28-112016
BAKI, SULEJAMANFATIH-I ÜSKÜP PAŞA YIĞIT BEYKÖPRÜ DERGISINR.5 / VOL. 214-152017
BAKI, SULEJMANDOĞU MAKEDONYA – SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERKÖPRÜ DERGISI82018
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
BAKI, SULEJMANMANASTIRLI ISMAIL HAKKI EFENDI ESERLERI VE KELAM GÖRÜṢLERIMILLETLARARASI TARTASALI ILMI TOPLANTIEDIRNE
BAKI, SULEJMANBALKANLARIN İSLAMLAŞMASI’NDA GAZI İSA BEY VE AILESIBALKANLARDA ISLAMANKARA
BAKI, SULEJMANÜSKÜPLÜ ŞAIR FETTAH EFENDI’NIN ŞIIRLERINDE MEHMET AKIFIN VEFAATIMEHMET AKIF SEMPOZYUMUSABAHATTIN ZAIM ÜNIVERSITESI, İSTANBUL
BAKI, SULEJMANÜSKÜPLÜ ŞAIR MÜDERRIS FETTAH EFENDI’NIN ŞIIRINDE MEHMET AKIFIN İRITHALIII.ULUSLARARASI MEHMET AKIF ERSOY SEMPOZYUMU VE BİLİM-SANAT ÖDÜLELRİTIRAN, ARNAVUTLUK
BAKI, SULEJMANÜSKÜPLÜ ŞAIR MÜDERRIS FETTAH EFENDI'NIN YAHYA KEMAL’E DAIR ŞIIRI“60 YIL SONRA YAHYA KEMAL BEYATLI” BILGI ŞÖLENI – TÜRKIYE YAZARLAR BIRLIĞIİSTANBUL, TÜRKIYE
BAKI, SULEJMANMANASTIRLI İSMAIL HAKKI EFENDI, ESERLERI VE KELAMI GÖRÜŞLERI“OSMANLI İLIM, DÜŞÜNCE VE SANAT DÜNYASINDA BALKANLAR” SEMPOZYUMUTRAKYA ÜNIVERSITESI, EDIRNE, TÜRKIYE
BAKI, SULEJMANBALKANLARDA SIVIL TOPLUM VE TEŞKILATLANMANIN YAPI VE NITELIĞI – ENSAR DERNEĞITÜRK DÜNYASI SIVIL TOPLUM ZIRVESIESKIŞEHIR, TÜRKIYE
BAKI, SULEJMANMAKEDONYA VE BALKANLAR’DA TÜRKLERIN DURUMU“ARNAVUT, BOŞNAK VE TÜRKLERIN GEÇMIŞ VE GELECEĞE BAKIŞI” ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İGMGSARAYEVO, BOSNA HERSEK
BAKI, SULEJMANSULTAN REŞAD’IN RUMELI SEYAHATI VE MANASTIRLI İSMAIL HAKKI’NIN KOSOVA SAHRASI’NDAKI VAAZI ÜZERINE“SULTAN MEHMED REŞAD VE DÖNEMI” SEMPOZYUMUTBMM MILLI SARAYLAR, DOLMABAHÇE SARAYI, İSTANBUL, TÜRKIYE
BAKI, SULEJMANMAKEDONYA MÜSLÜMANLARININ DINI HAYATIMAKEDONYA TÜRKLERI ÇALIŞTAYITRAKYA ÜNIVERSITESI, BALKAN ARAŞTIRMALRI ENSTITÜSÜ, EDIRNE, TÜRKIYE
BAKI, SULEJMANIMPORTANCE OF ISA BEG AND HIS FAMILY ON ISLAMIZATION OF THE BALKANSBALKANLARDA İSLAM: MIADI DOLMAYAN UMUT - ISLAM IN THE BALKANS: UNEXPIRED HOPETİKA, ANKARA, TÜRKIYE
BAKI, SULEJMANSÜLEYMAN BAKI ILE SALIH ASIM BEY’IN ÜSKÜP TARIHI VE CIVARI KITABI ÜZERINE HASBIHALKÜTÜPANE SOHBETLERIÜSKÜP YUNUS EMRE ENSTITÜSÜ, ÜSKÜP
BAKI, SULEJMANÜSKÜP ESKİ BELEDİYE REİSİ SALİH ASIM’IN ÜSKÜP TARİHİ VE CİVARI ESERİ28. ULUSLARARASI HIDIRELLEZ BAHAR ŞENLİKLERİ FESTİVALİ KAPSAMINDA, 24. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMUGOSTİVAR-MAKEDONYA
BAKI, SULEJMANÜSKÜP MEDDAH MEDRESESİ VE KAPATILMADAN ÖNCE YETİŞEN MÜDERRİSLER“BALKANLAR VE İSLAM” ULUSLARARASI SEMPOZYUMUEDİRNE, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
BAKI, SULEJMANBALKAN MÜSLÜMANLARI VE İSTİKLAL MARŞIİSTİKLAL MARŞININ KABULÜNÜN 100. YILI ULUSLARARASI SEMPOZYUMEDİRNE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ – TÜRK DİL TARİH KURUMU
BAKI, SULEJMANKUZEY MAKEDONYA’DA TÜRKÇE EĞITIM VE ÖĞRETIMININ TARIHSEL BAĞLAMDA DEĞERLENDILMESI: DÜN, BUGÜN VE YARINKUZEY MAKEDONYA’DA TÜRKÇE EĞITIM VE ÖĞRETIMININ TARIHSEL BAĞLAMDA DEĞERLENDILMESI: DÜN, BUGÜN VE YARINMATÜSİTEB, HILTON HOTEL, ÜSKÜP
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.