Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
VALENTINA PAJAZITIAPPAREL A ATTRACTIV AESTHETIC ELEMENT IN TEACHINGKNOWLEDGE1311172017ISSN 1857-923X ,ISSN 2545-4439
VALENTINA PAJAZITIPOSTMODERNIZMI DHE SIMIOZA E MODES DHE DIZAJNIT NE INSTALACIONCENTRUM73312017
VALENTINA PAJAZITI APPAREL AS ATTRACTIVE AESTHETIC ELEMENT IN TEACHING172017
VALENTINA PAJAZITIPOSTMODERNIZMI DHE SIMBIOZA E MODËS DHE DIZAJNIT NË INSTALACIONCENTRIUM7331-33920171857-8640(print) 1857-9396(online)
VALENTINA PAJAZITIKARAKTERI SOCIO-ESTETIK I PIKTURËSPHILOSOPHICA3-4292-29520151857-9272
VALENTINA PAJAZITIFILOZOFIA E INSTALACIONIT NË ARTIN BASHKËKOHORPHILOSOPHICA1178-1802014
VALENTINA PAJAZITILUKS DHE EKSTRAVAGANC2005
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
VALENTINA PAJAZITIAPPAREL AS ATTRACTIVE AESTHETIC ELEMENT IN TEACHINGTHE TEACHER OF THE FUTUREBUDVA, MONTENEGRO
VALENTINA PAJAZITITHE IMPORTANCE OF ART IN EDUCATION AND AESTHETIC IN CHILDRENRESEARCH AND EDUCATION CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE CONFERENCE SHKODRA
VALENTINA PAJAZITIFASHION AND DESIGN AS THE CHALLENGE IN SCIENCETHE SCIENCE AND THE SOCIAL DEVELOPMENTSKOPJE130.2:{391.3:7.05
VALENTINA PAJAZITIAESTHETIC EDUCATION OF EDUCATORS AS A FUTURE CHALLENGEEDUCATION IN XXI CENTURY CONDITIONS AND PERSPECTIVESSHTIPUDK:37.015.31:7
VALENTINA PAJAZITIIMPREZARI NGA IZMIRIDRAMATETOVË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
VALENTINA PAJAZITIALEGRETO ALBANIA-KOSTOMOGRAFTEATRI I SHKUPIT,MINISTRIA E KULTURËS2009
VALENTINA PAJAZITIDASHURI,TEATËR DHE MARRËZI TË TJERA-KOSTUMETTEATRI I TETOVËS2013
VALENTINA PAJAZITIVDEKJA AKSIDENTALE E NJË ANARKISTI-KOSTUMETTEATRI I SHKUPIT2012
VALENTINA PAJAZITIPERËNDESHAT E MIRËSISËGALERIA E ARTEVE TETOVË2015978-608-4706-20-5
VALENTINA PAJAZITIFIST OF THE KNIFEMACEDONIAN THEATER FESTVAL-PRILEP2012
VALENTINA PAJAZITIEMOCIONET SI MOTIVIM ARTISTIK2011

View publications by citation.

Publications, in process.