//Zejnedije Latifi
Zejnedije Latifi 2018-12-11T10:15:17+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ADEMI, ZEJNEDIJEVËSHTRIM SOCIO - GJEOGRAFIK I LIBISËACTA LINGUA GEOGRAPHICA2135-1442006400-3500
IMERI, RAHIM; ADEMI, ZEJNEDIJEVEÇORITË HIDROLOGJIKE TË FUSHËGROPËS SË POLLOGUTACTA LINGUA GEOGRAPHICA4-52008400-3500
ADEMI, ZEJNEDIJETHE COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN WINTER SPORTS CENTRE POPOVA SAPKA AND SPORTS CENTRE BREZOVICAGEOBALCANICA3179-1822017
ADEMI ZEJNEDIJECOMPARATIVE ANALYSIS OF TWO TOURIST CENTERS IN POPOVA SAPKA AND BREZOVICA AND THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION SYSTEM FOR DEVELOPMENT OF TOURISMJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT4/261-6420172545-4072
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ADEMI, ZEJNEDIJECOMPARATIVE ANALYSIS OF TWO TOURIST CENTERS IN POPOVA SAPKA AND BREZOVICA AND THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION SYSTEM FOR DEVELOPMENT OF TOURISMFIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICSTETOVË978-608-217-059-62017
ADEMI, ZEJNEDIJE; IBRAIMI RUKIJETHE DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF JEGUNOVTSE MUNICIPALITYSECOND INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICSTETOVË978-608-217-059-62018
ADEMI, ZEJNEDIJETHE COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN WINTER SPORTS CENTRE POPOVA SAPKA AND SPORTS CENTRE BREZOVICATHIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEOBALCANICA SHKUP1857-76362017
IBRAIMI RUKIJE; ADEMI ZEJNEDIJE; MUSTAFI MERIMETURIZMI RURAL NË FUSHËGROPËN E POLLOGUTJAVA E SHKENCËSPRISHTINË978-9951-16-116-92018
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.