Изјава на проректорот за Настава на ДУТ, Проф. Др. Фехари Рамадани

Почитувани претставници на медиумите, ја повикавме денес оваа конференција за да Ве информираме непосредно за настаната ситуација со дисперзираните студиските програми во град Скопје, со
image
Изјава на проректорот за Настава на ДУТ, Проф. Др. Фехари Рамадани