//Agim Sallmani
Agim Sallmani 2018-10-10T14:59:20+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
AGIM SALLMANIPROCESE MENAXHIMI NË ARSIMJEHONA E RE2001820111857-63-54
AGIM SALLMANIMENAXHIMI SI SHKENCË PËR DREJTIM DHE SI PROFESIONJEHONA E RE5-2001920111857-63-54
AGIM SALLMANI& VALDETA IDRIZISJELLJET DEVIJANTE DHE KONTROLLI SHOQËRORPHILOSOPHICANR.-1-2-VOL.120-2320141857-8454
SUZANA MURTEZI&AGIM SALLMANIPROFESSIONALIZATION OF THE CONTEMPORARYTEACHERPHILOSOPHICVA3-5138-1492016
AGIM SALLMANI& MAKFIRETE AMETIINTERACTIVE COMMUNICATION IN PRIMARY EDUCATIONPHILOSOPHICA3-619-2620161857-8454
MAKFIRETE AMETI&AGIM SALLMANI& &RABIJE MURATITACHING HUMAN VALUESSPORT AND HEALTH3/5-650-5720161857-9310
AGIM SALLMANI,TEUTA HALIMI SELMANIEDUCATION AND PEDAGOGICAL ETHICS IN SCHOOLJOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH1-2 / 201926-312019Download
AGIM SALLMANI, VALDETA ZENUNI IDRIZITHE INFLUENCE OF FAMILY AND SCHOOL IN THE EDUCATION OF DELINQUENTSPHILOSOPHICANO.7/VOL.417-2420171857-9272Download
AGIM SALLMANI,JEHONA RUSHITI-REXHEPICRITICAL THINKING IN STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIESEDUCATION JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHVol. 1 | No. 1-285-902019Download
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
AGIM SALMANI & AFËRDITA ILAZI-HOXHATHE FREE TIME OF STUDENTS AND EDUCATION AS A BEHAVIORAL FACTOR THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH AND EDUCATION – CHALLENGES TOWARD THE FUTURE (ICRAE2013), 24-25 MAY 2013,SHKODER2013
AFËRDITA ILAZI HOXHA , AGIM SALLMANI , SHEHERZADA MURATILIFELONG LEARNING, PERSPECTIVE TO CONTEMPORARY SOCIETYTHE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH AND EDUCATION – CHALLENGES TOWARD THE FUTURE (ICRAE2013), 24-25 MAY 2013SHKODER2013
AGIM SALLMANI & ALMA LAMATHE ORGANISATION AND DEVELOPMENT OF THE FAMILY2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON: "RESEARCH AND EDUCATION - CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE” ICRAE 2014 FEE ICRAE 2014 CONFERENCE SHKODER ALBANIASHKODËR2014
AGIM SALLMANIHUMAN RIGHTSEUROPEAN MOVEMENT REPUBLIC OF MACEDONIA EUROPEAN IDENTITY AND FUTURE OF THE BALKANSSHKUP2014
AGIM SALLMANI„NDIKIMI I FAMILJES DHE SHKOLLËS NË EDUKIMIN E DELIKUENTËVE“BALLAFAQIMI NE TE KALUAREN DHE RIMENDIMI I PAQES NE BALKANIN MULTIKULTURORTETOVE2014
AGIM SALLMANILEARNING METHODS AND THEIR IMPORTANCE IN TEACHINGCRITICAL THINKING IN EDUCATIONKORÇË9789928146192014
RABIJE MURATI, MAKFIRETE AHMETI, AGIM SALLMANI, AGNESA BESIMIPEDAGOGJIA KRITIKE DHE ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIKPHILOSOPHICA INTERNACIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCINCESTETOVË1857-92722017
VALDETA ZENUNI-IDRIZI, AGIM SALLMANIVLERËSIMI I VAZHDUESHËM I TË ARRITURAVE TË NXËNËSVE DHE NDIKIMI I MBAJTJES SË EVIDENCES SË RREGULLT NGA ANA E ARSIMTARIT NË SUKSESIN E NXËNËSVEINTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESTETOVË1857-92722014
AQGIM SALLMANIQASJET GJINOKRITIKE NDAJ TEKSTEVE LETRARE-ARTISTIKE NE ARSIMIN FILLOR SIPAS KRITIKES FEMINISTE AMERIKANEMEETING POINT CULTURAL DIVERGENSES IN THE BALKANSTETOVË1857-92722017
AGIM SALLMANIINTERACTIVE COMMUNICATION IN PRIMARYPROBLEMET SOCIO-KULTURORE DHE SFIDAT E BASHKËKOHËSISËTETOVË1857-92722016
AFERDITA ILAZI HOXHA, AGIM SALLMANI, SHEHERZADE MURATIRESEARCH AND EDUCATION - CHALLENGES TOWARDS THE FUTURELIFE LONG LEARNING PRESPECTIVE TO CONTEMPORARY SOCIETYSHKODËR2308 – 08252013
AGIM SALLMANI, AFERDITA IZAZI-HOXHATHE FREE TIME OF STUDENTS AND EDUCATION AS A BEHAVIORAL FACTORRESEARCH AND EDUCATION - CHALLENGES TOWARDS THE FUTURESHKODËR2308 – 08252013
AGIM SALLMANIPROJEKT PER MARRDHENJET NDER ETNIKE NE ARSIMMISIONI I OSBE-SËSHKUP1234-75862014
AGIM SALLMANI, TEUTA HALIMI SELMANI EDUCATION AND PEDAGOGICAL ETHICS IN SCHOOLPEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE IN A TIME OF CHANGE TETOVË2018
MAKFIRETE AMETI, AGIM SALLMANI THE ORGANISATION AND DEVELOPMENT OF THE FAMILYPEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE IN A TIME OF CHANGETETOVËISCFP182018
AGIM SALLMANIINTERETHNIC INTEGRATION IN MULTICULTURAL EDUCATIONINTERNATIONAL CONGRESS ON HUMAN, SOCIAL SCIENCES AND ARTSTETOVË978-608-217-07942019
AGIM SALLMANIINTERETHNIC INTEGRATION IN MULTICULTURAL EDUCATIONINTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENTCURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCETURKEYISBN: 978-1-913809-03-42020
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
AGIM SALMANI&GRUP AUTORËSHGUIDELINES FOR CONDUCTING PRACTICUM ASSIGNMENTS FOR STUDENTES-FUTUR TEACHERS, EDUCATORS AND PEDAGOGUES
AGIM SALLMANIZHVILLIMI I MARRDHËNIEVE HUMANE TË GJINIVELUMA2017978-9989-788-79-6
AGIM SALLMANIDIDAKTIKA E FUSHES NATYRORE-SHKENCORELUMA2017978-9989-788-797

View publications by citation.

Publications, in process.