Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
AGIM SALLMANI,JEHONA RUSHITI-REXHEPICRITICAL THINKING IN STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIESEDUCATION JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHNO. 1-2 / VOL. 1 85-902019
AGIM SALLMANI,TEUTA HALIMI SELMANIEDUCATION AND PEDAGOGICAL ETHICS IN SCHOOLJOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH1-2 / 201926-312019
AGIM SALLMANI, VALDETA ZENUNI IDRIZITHE INFLUENCE OF FAMILY AND SCHOOL IN THE EDUCATION OF DELINQUENTSPHILOSOPHICANO.7 / VOL.417-2420171857-9272
MAKFIRETE AMETI&AGIM SALLMANI& &RABIJE MURATITACHING HUMAN VALUESSPORT AND HEALTH3/5-650-5720161857-9310
AGIM SALLMANI& MAKFIRETE AMETIINTERACTIVE COMMUNICATION IN PRIMARY EDUCATIONPHILOSOPHICA3-619-2620161857-8454
SUZANA MURTEZI&AGIM SALLMANIPROFESSIONALIZATION OF THE CONTEMPORARYTEACHERPHILOSOPHICVA3-5138-1492016
ILAZI HOXHA, AFERDITA7 VALDETA ZENUNI-IDRIZI&AGIM SALLMANKOMUNIKIMI DHE PERGJEGJESITE E ARSIMTARIT NE RAPORT ME NXENESITINTERNATIONAL JOJOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCINCES-PHILOSOPHICANO.1-2 / VOL. 117-1920141857-8454
AGIM SALLMANI& VALDETA IDRIZISJELLJET DEVIJANTE DHE KONTROLLI SHOQËRORPHILOSOPHICANO.1-2 / VOL. 120-2320141857-8454
AGIM SALLMANIMENAXHIMI SI SHKENCË PËR DREJTIM DHE SI PROFESIONJEHONA E RE5-2001920111857-63-54
AGIM SALLMANIPROCESE MENAXHIMI NË ARSIMJEHONA E RE2001820111857-63-54
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
AGIM SALLMANIINTERETHNIC INTEGRATION IN MULTICULTURAL EDUCATIONINTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENTCURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCETURKEYISBN: 978-1-913809-03-4
AGIM SALLMANIINTERETHNIC INTEGRATION IN MULTICULTURAL EDUCATIONINTERNATIONAL CONGRESS ON HUMAN, SOCIAL SCIENCES AND ARTSTETOVË978-608-217-0794
AGIM SALLMANILEARNING METHODS AND THEIR IMPORTANCE IN TEACHINGCRITICAL THINKING IN EDUCATIONKORÇË978992814619
MAKFIRETE AMETI, AGIM SALLMANI THE ORGANISATION AND DEVELOPMENT OF THE FAMILYPEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE IN A TIME OF CHANGETETOVËISCFP18
AGIM SALLMANI, TEUTA HALIMI SELMANI EDUCATION AND PEDAGOGICAL ETHICS IN SCHOOLPEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE IN A TIME OF CHANGE TETOVË
AGIM SALLMANIPROJEKT PER MARRDHENJET NDER ETNIKE NE ARSIMMISIONI I OSBE-SËSHKUP1234-7586
AGIM SALLMANI, AFERDITA IZAZI-HOXHATHE FREE TIME OF STUDENTS AND EDUCATION AS A BEHAVIORAL FACTORRESEARCH AND EDUCATION - CHALLENGES TOWARDS THE FUTURESHKODËR2308 – 0825
AFERDITA ILAZI HOXHA, AGIM SALLMANI, SHEHERZADE MURATIRESEARCH AND EDUCATION - CHALLENGES TOWARDS THE FUTURELIFE LONG LEARNING PRESPECTIVE TO CONTEMPORARY SOCIETYSHKODËR2308 – 0825
AGIM SALLMANIINTERACTIVE COMMUNICATION IN PRIMARYPROBLEMET SOCIO-KULTURORE DHE SFIDAT E BASHKËKOHËSISËTETOVË1857-9272
AQGIM SALLMANIQASJET GJINOKRITIKE NDAJ TEKSTEVE LETRARE-ARTISTIKE NE ARSIMIN FILLOR SIPAS KRITIKES FEMINISTE AMERIKANEMEETING POINT CULTURAL DIVERGENSES IN THE BALKANSTETOVË1857-9272
VALDETA ZENUNI-IDRIZI, AGIM SALLMANIVLERËSIMI I VAZHDUESHËM I TË ARRITURAVE TË NXËNËSVE DHE NDIKIMI I MBAJTJES SË EVIDENCES SË RREGULLT NGA ANA E ARSIMTARIT NË SUKSESIN E NXËNËSVEINTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESTETOVË1857-9272
RABIJE MURATI, MAKFIRETE AHMETI, AGIM SALLMANI, AGNESA BESIMIPEDAGOGJIA KRITIKE DHE ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIKPHILOSOPHICA INTERNACIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCINCESTETOVË1857-9272
AGIM SALLMANI„NDIKIMI I FAMILJES DHE SHKOLLËS NË EDUKIMIN E DELIKUENTËVE“BALLAFAQIMI NE TE KALUAREN DHE RIMENDIMI I PAQES NE BALKANIN MULTIKULTURORTETOVE
AGIM SALLMANIHUMAN RIGHTSEUROPEAN MOVEMENT REPUBLIC OF MACEDONIA EUROPEAN IDENTITY AND FUTURE OF THE BALKANSSHKUP
AGIM SALLMANI „VLERËSIMI I VAZHDUESHËM I TË ARRITURAVE TË NXËNËSVE DHE NDIKIMI I MBAJTJES SË EVIDENCES SË RREGULLT NGA ANA E ARSIMTARIT NË SUKSESIN E NXËNËSVE“.BALLAFAQIMI ME TË KALUARËN DHE RIMENDIMI I PAQËS NË BALLKANIN MULTIKULTURORTETOVE
AGIM SALLMANI & ALMA LAMATHE ORGANISATION AND DEVELOPMENT OF THE FAMILY2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON: "RESEARCH AND EDUCATION - CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE” ICRAE 2014 FEE ICRAE 2014 CONFERENCE SHKODER ALBANIASHKODËR
AFËRDITA ILAZI HOXHA , AGIM SALLMANI , SHEHERZADA MURATILIFELONG LEARNING, PERSPECTIVE TO CONTEMPORARY SOCIETYTHE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH AND EDUCATION – CHALLENGES TOWARD THE FUTURE (ICRAE2013), 24-25 MAY 2013SHKODER
AGIM SALMANI & AFËRDITA ILAZI-HOXHATHE FREE TIME OF STUDENTS AND EDUCATION AS A BEHAVIORAL FACTOR THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH AND EDUCATION – CHALLENGES TOWARD THE FUTURE (ICRAE2013), 24-25 MAY 2013SHKODER
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
AGIM SALLMANIDIDAKTIKA E FUSHES NATYRORE-SHKENCORELUMA2017978-9989-788-797
AGIM SALLMANIZHVILLIMI I MARRDHËNIEVE HUMANE TË GJINIVELUMA2017978-9989-788-79-6
AGIM SALMANI&GRUP AUTORËSHGUIDELINES FOR CONDUCTING PRACTICUM ASSIGNMENTS FOR STUDENTES-FUTUR TEACHERS, EDUCATORS AND PEDAGOGUES

View publications by citation.

Publications, in process.