Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
FEHARI RAMADANI; ALBNORA MUSA; FAHREDIN SHABANIRAPORTET E FAIK KONICËS ME AUSTRO-HUNGARINË (1897-1912)ALBANOLOGJIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY,NO. 1-2 / VOL. 1 32-402014
FEHARI RAMADANI; ALBNORA MUSAQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË DHE ITALISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE (TETOR-NËNTOR 1912)ALBANOLOGJINO. 4 / VOL. 2527-5392014
ALBNORA MUSASHQIPTARËT NË POLITIKËN E AUSTRO-HUNGARISË NGA REVOLUCIONI XHONTURK DERI NË PRILL TË VITIT 1909ALBANOLOGJINO. 7 / VOL. 2379-3932016
ALBNORA MUSAKRYENGRITJA E VITIT 1910 SIPAS DOKUMENTACIONIT VJENEZ DHE QËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ SAJINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “RELATIONS BETWEEN ALBANIANS AND AUSTRO-HUNGARY (AUSTRIA) BY MID XIX CENTURY TO OUR DAYS199-2122016
ALBNORA MUSALUFTA E PARË BALLKANIKE DHE PASOJAT E SAJ PËR SHQIPTARËT NË VILAJETIN E MANASTIRITALBANOLOGJINO. 8 / VOL. 2363-3772017
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.