Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
MUSLIU ALISHTETI I MIRËQENIES SOCIALECENTRUM620-3420161857-8640
MUSLIU ALIDEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AS TOPICS OF THE MACEDONIAN POLITICAL SYSTEM RESEARCH AND PRACTICEREVISTA DE STIINTE POLITICE, CRAIOVA ROMANINO. 4628-3820151584-224X
MUSLIU ALISISTEMI REGJIONAL EVROPIAN MBI TË DREJTAT E NJEIRUTTHE HERITAGENO. 1141-6120131857-7482
ALI MUSLIUKONCEPTI KUSHTETUES I TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE PROCESI INTEGRUES I R. MAQEDONISËJUSTICIAVITI 3, NO. 3-49-1620151857-8454
MUSLIU ALIZHVILLIMI I SISTEMIT NDËRKOMBËTAR MBI TË DREJTAT E NJERIUT21-3320141857-8454
MUSLIU ALIVIOLENCE AGAINST WOMEN IN MACEDONIA: LEGAL EQUALITY FOR UNEQUAL CITIZENSJUSTICIAVITI 1, NO. 162-7320131857-8454
MUSLIU ALIKUPTIMET TEORIKE MBI TË DREJTAT E NJEIRUTUNIVERSITAS VITI VI NO. 934-4320081857-632X
MUSLIU, ALIKLASIFIKIMI I TË DREJTAVE TË NJERIUTUNIVERSITASVITI V, NO. 8131-15120061727-0138
MUSLIU, ALIKONCEPTI POLITIKO-KUSHTETUES I TË DREJTAVE TË NJERIUT NË BOSNJE DHE HERCEGOVINËVIZIONE7-8139-15120071409-8962
MUSLIU ALIPOJAVNI OBLICI KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA U BIH U POSDEJTONSKOM PERIODUČASOPIS "LJUDSKA PRAVA" PRAVNI FAKULTET U SARAJEVU1-268-8020041512-6579
MUSLIU ALISISTEMI MODERN PËR TË DREJTAT E NJERIUTVIZIONE28920171409-8962
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
MUSLIU ALIWOMEN, LAW AND HUMAN RIGHTS: MACEDONIAN CASEAFTER COMMUNISM. EAST AND WEST UNDER SCRUTINYCRAIOVA, ROMANIA2286-4792
MUSLIU ALIHUMAN RIGHTS AND CONFLICT RESOLUTION CONCEPT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIATHE BALKANS IN THE NEW MILLENNIUM-FROM BALKANIZATION TO EUTOPIASHKUP978-608-248-017604-6
MUSLIU ALIHARMONIZIMI I SISTEMIT TË TË DREJTAVE TË NJERIUT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË ME STANDARDET NDËRKOMBËTARE (PROCESI I INTEGRIMEVE EUROATLANTIKE)PERSPEKTIVAT EURO-ATLANTIKE TË R. MAQEDONISËTETOVË978-608-5-4502-22-4
MUSLIU ALIDEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS AS TOPICS OF THE MACEDONIAN POLITICAL SYSTEM RESEARCH AND PRACTICE 5TH CEPOS INTERNATIONAL CONFERENCE, CRAIOVA (ROMANIA) CRAIOVA, RUMANIA
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
MUSLIU ALI & FERAT POLISISOCIOLOGJIA E SË DREJTËSVATRA - SHKUP20152015

View publications by citation.

Publications, in process.