//Brikend Aziri
Brikend Aziri 2018-10-12T09:43:29+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
AZIRI, BRIKENDVENDI DHE ROLI I BORDIT TË DREJTORËVE NË DREJTIMIN E KORPORATAVEVIZIONE: REVISTË E SHKENCAVE SHOQËRORE NR. 5223-23620051409-8962
AZIRI, BRIKENDNJË QASJE ANALITIKE NDAJ DIZAJNIMIT TË PUNËS DHE NDIKIMIT TË SAJ MBI MOTIVIMIN E PUNËTORËVEVIZIONE: REVISTË E SHKENCAVE SHOQËRORENR. 9196-21120051409-8962
ZEQIRI, IZET; AZIRI, BRIKENDKNOWLEDGE MANAGEMENT AND COMPETITIVE ADVANTAGE OF SMALL BUSINESS WORLD CONGRESS ON TOURISM AND MANAGEMENTNO.1226-23520091857-6974
AZIRI, BRIKENDTHE TWO TIER SYSTEM OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAOECONOMICAVOL. 55 (2) 64-7620101220-0506
ZEQIRI, IZET; AZIRI, BRIKENDJOB SATISFACTION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA: THE ROLE OF GENDER AND EDUCATIONJOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MANAGEMENT VOL 1, ISSUE 1 (1), 79-8620102068-7532
ZEQIRI,IZET;AZIRI,BRIKENDKNOWLEDGE MANAGEMENT AND THE STRATEGIC ORIENTATION OF BUSINESS ORGANIZATIONSJOURNAL OF STUDIES ON ECONOMIC & SOCIETY VOL.1 NO. 122-3620102078-1725
MAZLLAMI,JETON,AZIRI,BRIKENDTHE ANTI-CRISIS MEASURES OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THEIR IMPACT ON SME'S IN THE POLLOG REGIONBUSINESS DEVELOPMENT INTERNATIONAL CONFERENCENO.1167-17620111840-4006
AZIRI,BRIKENDROLE AND FUNCTIONS OF THE SUPERVISORY BOARD AND MANAGEMENT BOARD IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND STRATEGYVOL.2, ISSUE 31420112231-0703
AZIRI,BRIKENDJOB SATISFACTION: A LITERATURE REVIEWMANAGEMENT RESEARCH AND PRACTICEVOL 3, ISSUE 477-8820112067-2462
AZIRI, BRIKENDTHE ROLE OF EMPLOYMENT AGENCIES IN EMPLOYEE RECRUITEMET WITH SPECIAL EMPHASIS TO THE REPUBLIC OF MACEDONIA VIZIONE: REVISTË E SHKENCAVE SHOQËRORENO.8319-32720121409-8962
VESELI,NEXHBI;AZIRI,BRIKEND;VESELI,TEUTAARE MARKETING STRATEGIES IMPLEMENTED BY SME’S IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ?THE ROMANIAN ECONOMIC JOURNALYEAR XV NO. 46 137-15220121454-4296
AZIRI,BRIKEND;NEDELEA,ALEXANDRUBUSINESS STRATEGIES IN TOURISMECOFORUMVOLUME 2, ISSUE 1(2)5-1120132344 – 2174
VESELI,NEXHBI;AZIRI,BRIKEND;VESELI,TEUTASALESPEOPLE AS A FACTOR INFLUENCING THE SHOPPING DECISION: THE CASE OF MACEDONIAJOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC PUBLICATIONS:ECONOMY & BUSINESSVOL.7193-20220131313-2555
ZEQIRI,IZET ; AZIRI, BRIKENDEXTERNAL ENVIRONMENT ANALYSIS: A FOCUS ON SE'S IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAREGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENTVOL. 02820142303-4564
ZEQIRI, IZET; AZIRI, BRIKEND; EMURLLAI, REXHEPKNOWLEDGE MANAGEMENT FOR HEALTH CARE ORGANIZATIONS: A LITERATURE REVIEWKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL: SCIENTIFIC AND APPLICATIVE PAPERSVOL.873-7920141857-923X
AZIRI,BRIKEND;ZEQIRI, IZET;IBRAIMI, SADUDINHUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN CONTEMPORARY BUSINESS ORGANIZATIONS: A LITERATURE REVIEWJOURNAL OF INTERNATIONAL SCIETIFIC PUBLICATIONSVOL. 08815-82120141313-2555
AZIRI,BRIKEND;VESELI,TEUTA;SHISHKO,FLORINASECURING EFFECTIVE EMPLOYEES IN THE HEALTHCARE SECTOR IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAJOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC PUBLICATIONS VOL 08454-46820141313-2555
AZIRI,BRIKENDCORPORATE GOVERNANCE : A LITERATURE REVIEWMANAGEMENT RESEARCH AND PRACTICEVOL. 6, ISSUE.353-6520142067- 2462
AZIRI,BRIKEND;IDRIZI,DRITONMOBBING IN THE WORKPLACE: CAUSE AND CONSEQUENCESREGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENTVOL. 2, NO. 2259-26420152303-4564
ZEQIRI,IZET;AZIRI,BRIKENDKNOWLEDGE MANAGEMENT AS A CHALLENGE TO COMPANY INTEGRATION IN THE GLOBAL ECONOMY KNOWLEDGE: INTERNATIONAL JOURNAL, SCIENTIFIC AND APPLICATIVE PAPERSVOL 8341-34720151857-92XX
AZIRI, BRIKENDMANAGING QUALITY: WITH SPECIAL EMPHASIZES ON SMES IN THE POLLOG REGION JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC PUBLICATIONS: ECONOMY AND BUSINESSVOL 7337-34220151314-7242
ZEQIRI,IZET;AZIRI,BRIKENDCONTEMPORARY VIEW ON LEADERSHIP IN ORGANIZATIONSKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL: SCIENTIFIC AND APPLICATIVE PAPERSVOL 10.127-3120151857-92
ZEQIRI,IZET;AZIRI,BRIKENDCOMBATING MOBING IN THE WORKPALCEKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL: SCIENTIFIC AND APPLICATIVE PAPERSVOL 1379-8520161857-92
ZEQIRI, IZET;AZIRI,BRIKEND;MAZLLAMI,JETONFISICKOTO I VERBALNOTO NASILSTVO NA RABOTA KAKO OBLIK NA MOBING KAJ VRABOTENITE VO POLOSKIOT REGIONPRILOZINR. XLVII VOL. 2149-18220170350-1698
ISMAILI,RAMAN;AZIRI,BRIKEND;MAZREKU,IBISHBRAND MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAFOURTH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS – SGEM 2017VOL. 0499-10720172367-5659
AZIRI,BRIKEND;ISMAILI,RAMANTHE CHANGING NATURE OF LEADERSHIPFOURTH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTSVOL V967-97220172367-5659
AZIRI,BRIKEND;ISMAILI,RAMAN;ISENI,ETEMTHE LEADER’S ROLE IN FOSTERING AND MANAGING ORGANIZATIONAL CHANGESINTERNATIONAL JOURNAL: KNOWLEDGEVOL. 17.1. NO.1391-39620172545-4439
ISMAILI,RAMAN;AZIRI,BRIKEND;ISENI,ETEMONLINE PROMOTION: AN UNDERDEVELOPED TOOL IN THE POLLOG REGIONINTERNATIONAL JOURNAL: KNOWLEDGEVOL. 17.2. NO.2983-98720172545-4439
ZEQIRI,IZET; AZIRI,BRIKEND; MAZLLAMI,JETONTIME MANAGEMENT AMONG MANAGERS IN THE POLLOG REGIONREVIEW OF INNOVATION AND COMPETITIVENESSVOL. 3, ISSUE 339-4620171849-8795
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ZEQIRI, IZET; AZIRI, BRIKENDECONOMIC INTEGRATION INTO EU: CHALLENGES AND OPPORTUNITIESECONOMIC INTEGRATION INTO EU: CHALLENGES AND OPPORTUNITIESTIRANË978-99956-13-42-62008
AZIRI, BRIKEND; MAZLLAMI,JETONCOMPETITIVE STRATEGIES IN TOURISM TOURISM IN THE XXI CENTURY SHKUP978-9989-2923-0-92008
MAZLLAMI, JETON; AZIRI, BRIKENDANALIZË KRAHASIMORE E KRITERIUMEVE EKONOMIKE PËR ANËTARËSIMIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË BASHKIMIN EVROPIANPERSPEKTIVAT EURO-ATLANTIKE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË: PROBLEMET, SFIDAT DHE REALITETI POLITIK PAS DËSHTIMIT NË SAMITIN E NATO-S NË BUKURESHT 2008TETOVË978-608-5-4503-22-42009
ZEQIRI, IZET; AZIRI, BRIKENDNDIKIMI I MENAXHERËVE MBI SATISFAKCIONIN NGA PUNA SI NJË NGA ELEMENTET KYÇE PËR MENAXHIM EFEKTIV TË RESURSEVE HUMANEPRAKTIKAT E MENAXHIMIT TË RESURSEVE NJERËZORE NË NDËRMARRJET NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËTETOVË978-608-8503-25-52009
ZEQIRI,JUSUF; AZIRI,BRIKENDTHE ONE TIER SYSTEM OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAECONOMIC AND SOCIAL CHALENGES AND PROBLEMS 2009: AT THE TIME OF GLOBAL CRISIS AND INTEGRATIONTIRANË978-99956-811-7-32010
ZEQIRI,IZET;AZIRI,BRIKEND ENTREPRENEURSHIP AND ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENTS WITH SPECIAL EMPHASIS TO THE REPUBLIC OF MACEDONIAPROCEEDINGS OF THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE FOR ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND REGIONAL DEVELOPMENT ICEIRD 2011OHËR978-608-65144-2-62011
ZEQIRI,IZET;AZIRI,BRIKENDINNOVATIONS AS A BUSINESS GROWTH TOOLCOMPETITIVENESS AND ECONOMIC DEVELOPEMENT: CHALENGES, GOALS AND MEANS IN A KNOWLEDGE BASED SOCIETYSUCEAVA978-606-92386-4-62011
OSMANI,RUFI;AZIRI,BRIKEND, MAZLLAMI,JETONTHE IMPACT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON SME’S FROM OWNERSHIP POINT OF VIEW: A STUDY OF THE POLLOG REGION 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE THE ECONOMIES OF BALKAN AND EASTERN EUROPE COUNTRIES IN THE CHANGED WORLDKAVALA978-960-363-042-52012
AZIRI,BRIKEND;VESELI,NEXHI;IBRAIMI,SADUDINHUMAN RESOURCES AND KNOWLEDGE MANAGEMENTMANAGEMENT, KNOWLEDGE AND LEARNING INTERNATIONAL CONFERENCE ZADËR978-961-6914-01-72013
VESELI, NEXHBI; AZIRI, BRIKEND; VESELI, TEUTAMOTIVATION OF HEALTH CARE EMPLOYEES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAHUMAN CAPITAL WITHOUT BORDERS: KNOWLEDGE AND LEARNING FOR QUALITY OF LIFEPORTOROZH978-961-6914-07-92014
AZIRI, BRIKEND; VESELI, NEXHBI; VESELI, TEUTACORPORATE GOVERNANCE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIASECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON GOVERNANCE, MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP: INSIDE AND OUTSIDE OF MANAGERIAL MIND:BUILDING THE BRIDGES BETWEEN DISCIPLINESDUBROVNIK978-953-57413-2-9.2014
ZEQIRI,IZET;AZIRI,BRIKENDSTRATEGIC PLANNING IN FUNCTION OF QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN MACEDONIA.QUALITY OF ASSESSMENT, QUALIFICATION AND EVALUATION IN HIGHER EDUCATIONTETOVË 978-608-4503-99-62015
AZIRI,BRIKENDTOURISM IN A LANDLOCKED COUNTRY: THE CASE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA2ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE THE CHALLENGES OF TODAY: „TOURISM AND LOCAL DEVELOPMENT“, SHIBENIK978-953-7566-16-62015
AZIRI,BRIKEND;ZEQIRI,IZETCORPORATE GOVERNANCE IN THE WESTERN BALKAN REGION WITH SPECIAL EMPHASISES TO THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE REPUBLIC OF ALBANIA ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN TRANSITION ECONOMIES:ASSESSMENT OF THE LAST 25 YEARS, GOING BEYOND THE `TRANSITION`, GRATZ978-99938-46-54-32017
AZIRI,BRIKEND;MAZLLAMI,JETON;SULEJMANI,ARBEREMERGING ISSUES IN LEADERSHIPINTERNATIONAL CONFERENCE OF RESEARCH IN EDUCATION AND SCIENCEBODRUM978-605-66950-2-52016
ZEQIRI,IZET;AZIRI,BRIKENDGEOGRAPHICAL AND ETHNICAL DISCREPANCIES IN FIGHTING UNEMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL CONFERENCE OF RESEARCH IN EDUCATION AND SCIENCEBODRUM978-605-66950-2-52017
ZEQIRI, IZET; MAZLLAMI, JETON; AZIRI,BRIKENDTREGU I PUNËS NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË NË RRUGËN DREJT BASHKIMIT EVROPIANREPUBLIKA E MAQEDONISË NË RRUGËN DREJT BASHKIMIT EVROPIAN (2020)-PËRVOJA, SFIDA DHE PERSPEKTIVASHKUP978-608-203-180-42016
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
AZIRI, BRIKEND (GRUP AUTORË)TETOVA: GJENDJA EKONOMIKE DHE ZHVILIMI SEEU2008978-608-4503-07-1
ZEQIRI, IZET; AZIRI, BRIKENDMANAGEMENT : KONCEPTE,PRAKTIKA,ZHVILLIM AFTËSISHË NGA TEORIA NË PRAKTIKËTRINGA DESIGN2009978-608-4503-29-3
ZEQIRI,IZET; MAZLLAMI, JETON; AZIRI, BRIKENDSATISFAKCIONI NGA PUNA SI FAKTOR QË NDIKON NË SUKSESIN E KOMPANIVE NË REGJIONIN E POLLOGUTSEEU2009978-608-4503-27-9
AZIRI, BRIKENDMENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE: SATISFAKSIONI NGA PUNA DHE MOTIVIMI I PUNËTORËVETRINGA DESIGN2009978-9989-133-15-2
ZEQIRI,IZET;AZIRI,BRIKEND;MAZLLAMI,JETONEMPLOYEE SATISFACTION: A FACTOR THAT INFLUENCES THE PERFORMANCE OF COMPANIES IN THE POLLOG REGIONLAMBERT PUBLISHING2010978-3-8383-9710-8
AZIRI, BRIKEND (GRUP AUTORË)DEVELOPMENT AND ECONOMIC POLICY : PUBLIC ECONOMICS SERIESUNIVERSITY OF BAMBERG,2011978-3-931052-86-7
ZEQIRI,IZET,MAZLLAMI,JETON,AZIRI,BRIKENDKRIZA GLOBALE EKONOMIKE DHE BIZNESET E VOGLA NË REGJIONIN E POLLOGUTSEEU2011978-608-4503-51-4.
AZIRI,BRIKENDCORPORATE GOVERNANCE: ROLE AND FUNCTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIALAMBERT PUBLISHING2011978-3-8454-1630-4
MAZLLAMI,JETON,ZEQIRI,IZET;AZIRI,BRIKENDTHE IMPACT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON THE MACEDONIAN ECONOMY: AN ANALYSIS OF THE POLLOG REGIONLAMBERT ACEDEMIC PUBLISHING2011978-3-8465-0732-2
AZIRI,BRIKEND (GRUP AUTORË)THE OHRID FRAMEWORK AGREEMENT TEN YEARS LATER:PUBLIC FINANCES AND UNEMPLOYMENTSEEU2011978-608-4503-67-5
AZIRI,BRIKEND (GRUP AUTORË)KAKO DO SOPSTVEN BIZNISCENTAR ZA RAZVOJ NA INOVACII I PRETPRIEMACKO UCENE2012978-9989-2636-1-3
AZIRI,BRIKENDKORPORATIVNO UPRAVUVANESEEU2012978-608-4503-73-6
AZIRI,BRIKEND (GRUP AUTORË)MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTIONASSOCIATION FOR SUSTAINABLE EDUCATION, RESEARCH AND SCIENCE2012978-606-93129-3-3
AZIRI, BRIKEND (GRUP AUTORË)BEYOND THE HORIZON OF TEMPUS PROJECTS: THEORY AND PRACTICE OF PROJECT MANAGEMENTSOCIETÀ EDITRICE 20149788865414071

View publications by citation.

Publications, in process.