Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
BUKURIJE ETEMI-ADEMIBESIMI I QZTETARËVE NË PUNËN E GJYKATAVE DHE NË PUNËN E AVOKATIT TË POPULLITPËRMBLEDHJE E PUNIMEVE TË KONFERENCËS SË II TË FAKULTETIT TË DREJTËSISË125-13520182545-4943
BUKURIJE ETEMI-ADEMIGJYKIMI NË AFAT TË ARSZESHËM, STANDARDET NDËRKOMBËTARE DHE APLIKIMI I TYRE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËINTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCESNO. 8 / VOL. 46020161857-8454
BUKURIJE ETEMI-ADEMIPROBLEMS IN JUDICIAL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCESNO. 8 / VOL. 53220171857-8454
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.