Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
EBRAR IBRAIMIMAKEDONYA’DAKI ULUSAL AZINLIKLARIN HUKUKI SATÜSÜ: ARNAVUT ÖRNEĞI2017
EBRAR IBRAIMIBOSNA-HERSEK SOYKIRIM BAŞVURUSUNA ULUSLARARASI ADALET DIVANIN KARARI14. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BILIMLER KONGRESI 803-8112016978-975-498-238-1
EBRAR IBRAIMIROMANYA’DAKI ULUSAL AZINLIKLARIN HUKUKI STATÜSÜ: MACAR ÖRNEĞI’ICEB2624-6332016978-975-8628-47-6
EBRAR IBRAIMIACTORS THAT DO HAVE PLAY A ROLE IN PEACEBUILDINGINTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES, PHILOSOPHICA2, 3-4431-435201518579272
EBRAR IBRAIMITHE RIGHTS OF MINORITIES IN GREECEINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH4, 12822-83220132229-5518
EBRAR IBRAIMITHE RIGHTS OF MINORITIES IN INTERNATIONAL AREA” INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH4, 10671-68320132229-5518
EBRAR IBRAIMITHE RIGHTS OF MINORITIES IN BULGARIA FROM THE INDEPENDENCE UNTIL 1990DITURIA6-769-8220111857-6125
EBRAR IBRAIMIBIRLEŞMIŞ MILLETLERIN SOĞUK SAVAŞ SONRASI BARIŞI KORUMA OPERASYONLARI VE GÜÇ KULLANIMI ÇERÇEVESINDE UNPROFORAVRASZA DOSZASI, BALKANLAR OZEL14429-44920081302-56-78
EBRAR IBRAIMI1920’DEN GÜNÜMÜZE İRAK TÜRKMENLERI’NIN HUKUKI STATÜLERI ÜZERINDE DÜŞÜNCELERSBF DERGISI257-27420040378 - 2921
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.