Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
PURELLKU, HALIMXHEMIJETI NË ZGJEDHJET PARLAMENTARE NË RRETHIN E KËRÇOVËS, MCMXX, MCMXXIII, MCMXXVINSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE, SCUPI-SHKUP20115-1222018978-4653-68-4
PURELLKU, HALIMPUSHTIMI I TREVAVE LINDORE SHQIPTARE NGA FUQITË JUGOSLLAVE-PARTIZANE NË GJYSMËN E DYTË TË VITIT MCMXLIVINSTITUTI I HISTORISË ALI HADRI-PRISHTINË, KOMUNA E SKENDERAJT, RIPUSHTIMI JUGOSLLAV I VISEVE SHQIPTARE DHE LUFTA E DRENICËS MCMXLIV-MCMXLV-PRISHTINË143-1662016978-9951-409-57-5
PURELLKU, HALIMZHVILLIMET POLITIKE NË SHTETIN SHQIPTAR DHE ISA BOLETINI NË VITET MCMXIII-MCMXVINSTITUTI I HISTORISË ALI HADRI-PRISHTINË, INSTITUTI I HISTORISË-TIRANË DHE INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP , ISA BOLETINI NË LËVIZJEN KOMBËTARE SHQIPTARE, PËRMBLEDHJE KUMTESASH-PRISHTINË178-1912015978-9951-409-44-5
PURELLKU, HALIML-EXTENSION DE L-INSURRECTION ANTI-OTTOMANE DES ALBANAIS AU VILAYET DE MONASTIR EN MCMXIIACADEMIE DES SCIENCES D-ALBANIA, SECTION DES SCIENCES SOCIALES ET ALBANOLOGIQUES, STUDIA ALBANICA-TIRANA220150585-5047
PURELLKU, HALIMSHTRIRJA E KRYENGRITJES SHQIPTARE KUNDËROSMANE E VITIT MCMXII NË VILAJETIN E MANASTIRITQENDRA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE, INSTITUTI I HISTORISË, STUDIME HISTORIKE-TIRANË1-2/2015215-22820150563-5799
PURELLKU, HALIMKRYENGRITJA E SHTATORIT E VITIT MCMXIII, RIBOTIM NË: KRYENGRITJA E SHTATORIT DHE LUFTA E PETRINJËS MCMXIIIPËRMBLEDHJE KUMTESASH NGA KONFERENCA SHKENCORE E MBAJTUR NË XXVII-XXVIII SHTATOR MMXIII-STRUGË209-2282015978-608-207-157-2
PURELLKU, HALIMTREVAT LINDORE SHQIPTARE NËN PUSHTIMIN BULLGAR MCMXV-MCMXVIIIBULETIN I FAKULTETIT FILOZOFIK, UNIVERSITETI I PRISHTINËS-PRISHTINËVOL. XXIX/201439-4320140351-3750
PURELLKU, HALIMTHE ORGANIZED EXPULSION OF THE ALBANIANS FROM YUGOSLAVIA TO TURKEY IN THE THIRTIES OF THE XX CENTURY AND THE ATTITUDE OF THE ALBANIAN KINGDOMBOTIMET ALBANOLOGJIKE, HUNDRED YEARS OF INDEPENDENCE, SPEECHES OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, XXVI-XXVII NOVEMBER MMXII-TIRANAVOL. 2113-1262014978-9928-141-27-9
PURELLKU, HALIMSHPËRNGULJA E ORGANIZUAR E SHQIPTARËVE NGA JUGOSLLAVIA NË TURQI NË VITET XXX TË SHEK. XX DHE QËNDRIMI I MBRETËRISË SHQIPTAREBOTIMET ALBANOLOGJIKE, NJËQIND VJET PAVARËSI, AKTET E KONFERENCËS SHKENCORE NDËRKOMBËTARE, XXVI-XXVII NËNTOR MMXII-TIRANËVOL. 2109-1222014978-9928-141-23-1
PURELLKU, HALIMORGANIZIMI I ADMINISTRATËS FETARE MYSLIMANE NË RRETHIN E KËRÇOVËS MIDIS DY LUFTËRAVE BOTËROREBASHKËSIA FETARE ISLAME, KONTRIBUTI I ULEMAVE NË NGRITJEN E ÇËSHTJES KOMBËTARE, PËRMBLEDHJE ME KUMTESA NGA SIMPOZIUMI SHKENCOR MË XVII NËNTOR MMXII-SHKUP52-572013
PURELLKU, HALIMPROTIVOSRABSKOTO SATRUDNICHESTVO MEZHDU ALBANSKITE I BALGARSKITE KOMITETI V MAKEDONIYA MCMXIX-MCMXXIVMAKEDONSKI NAUCHEN INSTITUT, MAKEDONSKI PREGLED-SOFIYA1/201389-10820130861-2277
PURELLKU, HALIMRRETH POZITËS NDËRKOMBËTARE TË SHTETIT SHQIPTAR NË VITET MCMXIV-MCMXVJEHONA E RE-SHKUP3110-12420121857-6354
PURELLKU, HALIMTREVA E KËRÇOVËS NË KRYENGRITJEN E SHTATORIT TË VITIT MCMXIIISHOQATA E HISTORIANËVE SHQIPTARË NË MAQEDONI, KËRKIME HISTORIKE-SHKUP4135-1572011978-9989-9860-2-4
PURELLKU, HALIMVEPRIMTARIA E KOMITETIT TË KOSOVËS NË MBRETËRINË SHQIPTARE NË VITET MCMXXXIV-MCMXXXIXQENDRA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE, INSTITUTI I HISTORISË, MONARKIA SHQIPTARE MCMXXVIII-MCMXXXIX-TIRANË170-1862011978-99943-1-721-9
PURELLKU, HALIMMBI TRAJTIMIN DIPLOMATIK TË AGRESIONIT ITALIAN NDAJ SHQIPËRISË SIPAS BURIMEVE DIPLOMATIKE GJERMANE PRILL MCMXXXIXAGJENCIA SHTETËRORE E ARKIVAVE TË KOSOVËS, VJETAR-PRISHTINË43-44414-4232010
PURELLKU HALIMKOLONIZIMI I SHTETASVE GREKË NË TREVAT LINDORE SHQIPTARE PAS LUFTËS SË DYTË BOTËROREUNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS, SEMINARI IV NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË-TETOVË472-4762010
PURELLKU, HALIMASPEKTE TË KRYENGRITJES SË ILINDENIT NË RAPORT ME INTERESAT SHQIPTAREUNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS, SEMINARI III NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË, KUMTESA-TETOVË-SHKUP199-2182009
PURELLKU, HALIMVEPRIMTARIA E KOMITETIT TË KOSOVËS NË MBRETËRINË SHQIPTARE NË VITET MCMXXXIV-MCMXXXIXQENDRA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE, INSTITUTI I HISTORISË, STUDIME HISTORIKE TIRANË3-4/2009233-2432009
PURELLKU HALIMMARRËVESHJA E KOMITETEVE SHQIPTARE DHE BULLGARE E VITIT MCMXXIINSTITUTI I HISTORISË, AZEM BEJTË GALICA-PËRMBLEDHJE PUNIMESH NGA SIMPOZIUMI I MBAJTUR NË PRISHTINË MË XIV KORRIK MMIV PRISHTINË101-1132009978-9951-409-20-9
PURELLKU, HALIMKAZAJA E KËRÇOVËS NË KRYENGRITJEN E PËRGJITHSHME SHQIPTARE TË VITIT MCMXIIINSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE, STUDIME ALBANOLOGJIKE SHKUP163-732009
PURELLKU, HALIMGAZETA BORBA MBI FAZËN E PARË TË KRYENGRITJES SË PËRGJITHSHME SHQIPTARE PRILL-MAJ MCMXIIQENDRA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE, INSTITUTI I HISTORISË, STUDIME HISTORIKE TIRANË3-4/200735-522008
PURELLKU, HALIMSHQIPËRIA NË MARRËVESHJET-TRAKTATET DHE KONVENTAT USHTARAKE BILATERALE DHE MULTILATERALE NDËRMJET SHTETEVE BALLKANIKE MDCCCLXI-MCMXIIARKIVI SHTETËROR I KOSOVËS, VJETAR PRISHTINË39-40261-2742008
PURELLKU, HALIMINTERVENCIONI JUGOSLLAV NË SHQIPËRI NË VITIN MCMXX DHE LUMALITAJT- NJË HISTORI LUFTË E SAKRIFICË-PËRMBLEDHJE STUDIMESH TIRANË67-862008
PURELLKU, HALIMPAVARËSIA E SHQIPËRISË PËRBALLË ALEANCËS SERBO-ESATISTE MCMXIX-MCMXXPAVARËSIA E SHQIPËRISË DHE SFIDAT E SHTETIT SHQIPTAR GJATË SHEK. XX-PËRMBLEDHJE STUDIMESH250-2652008978-99956-648-1-7
PURELLKU, HALIMBASHKËPUNIMI ANTIJUGOSLLAV MIDIS KOMITETEVE SHQIPTARE DHE MAQEDONASE MCMXIX-MCMXXIVSTUDIME HISTORIKE TIRANË3-4/200647-852006
PURELLKU, HALIMRELACIONET MIDIS KOMITETEVE SHQIPTARE DHE KOMITETEVE MAQEDONASE MCMXIX-MCMXXIVJEHONA E RE SHKUP5101-13420061857-6354
PURELLKU, HALIMGAZETA BORBA MBI FAZËN E PARË TË KRYENGRITJES SË PËRGJITHSHME SHQIPTARE PRILL-MAJ MCMXIIJEHONA E RE SHKUP1-257-8420061857-6354
PURELLKU, HALIMMARRËVESHJA E KOMITETEVE SHQIPTARE DHE BULLGARE E VITIT MCMXXIJEHONA E RE SHKUP1123-13620051857-6354
PURELLKU, HALIMASPEKTE TË SITUATËS POLITIKE NË RAJONIN PERËNDIMOR TË BANOVINËS SË VARDARIT PRILL MCMXXXIX-MAJ MCMXLISTUDIME HISTORIKE TIRANË3-4/2003109-1202003
PURELLKU, HALIMZHVILLIMET POLITIKE NË MAQEDONINË PERËNDIMORE PRILL MCMXXXIX-PRILL MCMXLIREVISTA KOSOVA PRISHTINË22/23-2000/2001241-2552003
PURELLKU, HALIMLËVIZJA ÇLIRIMTARE SHQIPTARE GJATË LUFTËS SË DIBRËS-GUSHT-SHTATOR MCMXXINSTITUTI ALBANOLOGJIK I PRISHTINËS, GJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE PRISHTINË31-32/ 2001-200271-942003
PURELLKU, HALIMKËRÇOVA NË KONTEKSTIN E KRYENGRITJES SË DERVISH CARËSPOLLOGU NËPËR SHEKUJ-PËRMBLEDHJE PUNIMESH TETOVË137-14020039989-636-88-5
PURELLKU, HALIMRIVENDOSJA E SHTETIT SERB NË POLLOG MCMXVIII-MCMXIXPOLLOGU NËPËR SHEKUJ-PËRMBLEDHJE PUNIMESH TETOVË77-8420039989-636-88-5
PURELLKU, HALIMBATALIONET KUFITARE SHQIPTARE NË SEKTORIN E MAJTË-TË DIBRËS TË FRONTIT SHQIPTAR MCMXIX-MCMXXIINSTITUTI ALBANOLOGJIK I PRISHTINËS, GJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE PRISHTINË30/2000127-1412003
PURELLKU, HALIMQËNDRIMI I MBRETËRISË SERBO-KROATE-SLLOVENE NDAJ KONGRESIT KOMBËTAR TË LUSHNJËSREVISTA MBROJTJA TIRANË471-742000
PURELLKU, HALIMRRETH POLITIKËS ARSIMORE TË PUSHTETIT JUGOSLLAV NDAJ SHQIPTARËVE TË REPUBLIKËS SË SOTME TË MAQEDONISË MIDIS DY LUFTËRAVE BOTËROREJEHONA SHKUP1-297-103, 139-1411999
PURELLKU, HALIMNOCIONI MAQEDONI DHE POPULL MAQEDONAS NË VËSHTRIM HISTORIKGLOSSA TETOVË1147-1521999
PURELLKU, HALIMKËSHILLI SHQIPTAR ESADIST NË DIBËR MCMXVIII-MCMXXGJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE PRISHTINË26/1996159-1711997
PURELLKU, HALIMROLI I ELEZ ISUFIT NË LUFTËN E DIBRËS-GUSHT-SHTATOR MCMXX-SIPAS BURIMEVE JUGOSLLAVEELEZ ISUFI-KRESHNIKU I DIBRËS-TRAJTESA E DOKUMENTE-TIRANË76-841996
PURELLKU, HALIMRRETHANAT POLITIKE-SHOQËRORE NË DIBËR DHE RRETHINË MCMXVIII-MCMXXDIBRA DHE ETNOKULTURA E SAJ DIBËR1231-23619950448-9330
PURELLKU, HALIMRIVENDOSJA E PUSHTETIT SERB NË POLLOG MCMXVIII-MCMXIXJEHONA SHKUP680-8719950448-9330
PURELLKU, HALIMROLI I ELEZ ISUFIT NË LUFTËN E DIBRËS-GUSHT-SHTATOR MCMXX-SIPAS BURIMEVE JUGOSLLAVEJEHONA SHKUP591-9919950448-9330
PURELLKU, HALIMMAQEDONIA PERËNDIMORE GJATË VITEVE MCMXV-MCMXVIII-QËNDRESA E POPULLSISË SHQIPTARE KUNDËR PUSHTUESVESHQIPTARËT E MAQEDONISË-PËRMBLEDHJE PUNIMESH337-3471994
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
PURELLKU, HALIMAKSIONET E ARMATOSURA TË ÇETAVE GUERILE-KAÇAKE NË TREVAT LINDORE SHQIPTARE MCMXIX-MCMXXVKOMITETI MBROJTJA KOMBËTARE E KOSOVËS DHE KOHA E TIJTIRANË
PURELLKU, HALIMXHEMIJETI NË ZGJEDHJET PARLAMENTARE NË RRETHIN E KËRÇOVËS MCMXX-MCMXXIII-MCMXXVORGANIZATA XHEMIJETI DHE REZISTENCA E SAJ KUNDËR KOLONIZIMITSHKUP
PURELLKU, HALIMVËSHTRIM MBI VEPRËN SHQIPTARËT E MAQEDONISË NË VITET E LUFTËS SË DYTË BOTËRORE MCMXXXIX-MCMXLIVPROF DR. MASAR KODRA-FIGURË E SHQUAR E HISTORIOGRAFISË SHQIPTARE MCMXXXII-MMIIISHKUP
PURELLKU, HALIMOPERACIONET PËRFUNDIMTARE USHTARAKE TË FORCAVE KOMUNISTE PARTIZANE PËR TREVAT LINDORE SHQIPTARE NË GJYSMËN E DYTË TË VITIT MCMXLIVRIPUSHTIMI JUGOSLLAV I VISEVE SHQIPTARE DHE LUFTA E DRENICËS MCMXLIV-MCMXLVPRISHTINË
PURELLKU, HALIMSHTETI SHQIPTAR DHE ROLI I ISA BOLETINIT NË VITET MCMXIII-MCMXVISA BOLETINI NË LËVIZJEN KOMBËTARE SHQIPTAREPRISHTINË
PURELLKU, HALIMTREVAT LINDORE SHQIPTARE NËN PUSHTIMIN BULLGAR MCMXV-MCMXVIIILUFTA E PARË BOTËRORE DHE SHQIPTARËT MCMXIV-MCMXVIIIPRISHTINË
PURELLKU, HALIMTENDENCAT E SOFJES DHE SHKUPIT PËR PËRVETËSIMIN E KRYENGRITJES SË SHTATORIT MCMXIIIKRYENGRITJA E SHTATORIT MCMXIII DHE LUFTA E PETRINËSSTRUGË
PURELLKU, HALIMSHPËRNGULJA E ORGANIZUAR E SHQIPTARËVE NGA JUGOSLLAVIA NË TURQI NË VITET TRIDHJETA TË SHEK. XX DHE QËNDRIMI I MBRETËRISË SHQIPTARENJËQIND VJET PAVARËSITIRANË
PURELLKU, HALIMARSIMI FILLOR SHTETËROR NË RRETHIN E KËRÇOVËS GJATË VITEVE MCMXIX-MCMXLISHTATËDHJETË VJETORI I SHKOLLËS SHQIPE NË KËRÇOVËSHKUP
PURELLKU, HALIMTRASHËGIMIA KULTURORE SHQIPTARE PËRBALLË POLITIKËS KULTURORE SHTETËROREMBROJTJA E TRASHËGIMISË KULTURORE SHQIPTARE NË MAQEDONISHKUP
PURELLKU, HALIMVËSHTRIM MBI STRUKTURËN ETNIKE TE POPULLSISË SE REKËS SE EPËRMEJETA DHE VEPRA E JOSIF BAGERITTETOVË
PURELLKU, HALIMQËNDRIMI ANGLO-FRANCEZ NDAJ RIVALITETIT ITALO-SERB NË SHQIPËRI MCMXIV-MCMXVASPEKTE TË BASHKËPUNIMIT DHE INTEGRIMIT TË SHQIPËRISË DHE SHQIPTARËVE ME EUROPËN GJATË SHEK. XXTIRANË
PURELLKU, HALIMVILAJETI I MANASTIRIT NË KRYENGRITJEN E PËRGJITHSHME SHQIPTARE TË VITIT MCMXIILËVIZJET DHE KRYENGRITJET SHQIPTARE MCMVII-MCMXIIPRISHTINË
PURELLKU, HALIMKOLONIZIMI I SHTETASVE GREKË NË TREVAT LINDORE SHQIPTARE PAS LUFTËS SË DYTË BOTËROREZHVILLIMET POLITIKE, EKONOMIKE, SHOQËRORE DHE KULTURORE NË TREVAT LINDORE SHQIPTARE PREJ MCMXLV-MCMXCITETOVË
PURELLKU, HALIMASPEKTE TË KRYENGRITJES SË ILINDENIT NË RAPORT ME INTERESAT SHQIPTARESHQIPTARËT NË KONTEKSTIN E HISTORIOGRAFISË BALLKANIKESHKUP
PURELLKU, HALIMVEPRIMTARIA E KOMITETIT TË KOSOVËS NË MBRETËRINË SHQIPTARE NË VITET MCMXXXIV-MCMXXXIXMONARKIA SHQIPTARE MCMXXVIII-MCMXXXIXTIRANË
PURELLKU, HALIMMBI TRAJTIMIN DIPLOMATIK TË PUSHTIMIT ITALIAN TË SHQIPËRISË SIPAS BURIMEVE DIPLOMATIKE GJERMANE PRILL MCMXXXIXPOZICIONI I SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE DHE PAS SAJTETOVË
PURELLKU, HALIMPAVARËSIA E SHQIPËRISË PËRBALLË ALEANCËS SERBO-ESATISTE MCMXIX-MCMXXPAVARËSIA E SHQIPËRISË DHE SFIDAT E SHTETIT SHQIPTAR GJATË SHEK. XXTIRANË
PURELLKU, HALIMSHQIPËRIA NË MARRËVESHJET, TRAKTATET DHE KONVENTAT BILATERALE DHE MULTILATERALE MIDIS SHTETEVE BALLKANIKE MDCCCLXI-MCMXIISEMINARI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVË-OHËR
PURELLKU, HALIMLËVIZJA ÇLIRIMTARE ANTIJUGOSLLAVE DHE KONTRIBUTI I OSMAN LITËS NË VITIN MCMXXKONTRIBUTI I FAMILJES LITA NË LËVIZJEN KOMBËTARETIRANË
PURELLKU, HALIMMARRËVESHJA E VITIT MCMXXI MIDIS KOMITETEVE SHQIPTARE DHE ATYRE BULLGARETETËDHJETË VJETORI I BETEJËS SË GALICËS NËN UDHËHEQJEN E AZEM BEJTËSPRISHTINË
PURELLKU, HALIMGAZETA E KOHËS BORBA E BEOGRADIT MBI FAZËN E PARË TË KRYENGRITJES SHQIPTARE PRILL-QERSHOR TË VITIT MCMXIINËNTËDHJETË VJETORI I PAVARËSISË SË SHQIPËRISËSHKUP
PURELLKU, HALIMPOLITIKA ARSIMORE SERBE NDAJ SHQIPTARËVE NË MAQEDONI MCMXVIII-MCMXLISHTATË MARSI-DITA E SHKOLLËS SHQIPETETOVË
PURELLKU, HALIMROLI I ELEZ ISUFI NË LUFTËN E DIBRËS GUSHT-SHTATOR MCMXXELEZ ISUF NDREU MDCCCLXI-MCMXXIVPESHKOPI
PURELLKU, HALIMRIVENDOSJA E PUSHTETIT SERB NË POLLOG MCMXVIII-MCMXIXPOLLOGU NËPËR SHEKUJTETOVË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
HALIM PURELLKUZONA E PUSHTIMIT JUGOSLLAV NË SHQIPËRI 1918-1921QENDRA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE INSTITUTI I HISTORISË-TIRANË2012978-9928-4095-2-2
BEQIR META, DRITAN EGRO, HALIM PURELLKU, HASAN BELLO, ILJAZ GOGAJ, LEDIA DUSHKU, MARENGLEN VERLI, MARENGLEN KASMI, MUIN ÇAMI, XHELADIN SHALAHISTORIA E SHQIPTARËVE GJATË SHEKULLIT XX-VËLLIMI IAKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE-INSTITUTI I HISTORISË-TIRANË2017978-9928-141-83-5
HALIM PURELLKUSHKRIME HISTORIKEINSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP2018978-608-4653-75-2

View publications by citation.

Publications, in process.