//Hamit Aliu
Hamit Aliu 2018-10-10T15:37:26+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
HAMIT ALIU, NUHI SELA,FLUTURIM SALIUBUSINESS PERFORMANCE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE ROLE OF GOVERNMENT IN THE SME S 5-TH INTERNATIONAL CONFERENCE FOR ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND REGIONAL DVELEOPMENT46-542012ISBN: 978-954-07-3346-3
NUHI SELA & HAMIT ALIU, ANA RISTEVSKATOPICS: DYNAMIC OF PRODUCTION FOR THE ENTERPRISES WITH PRIVATE OWNERSHIP: CASE STUDYINTERNATIONAL JOURNAL OF MANGEMENTVOL 21-122014ISSN 2348-0513
NUHI SELA, HAMIT ALIU & ANA RISTEVSKADYNAMICS OF PRODUCTION FOR THE ENTERPRISES WITH PRIVATE OWNERSHIP: CASE STUDYINTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT, INFORMATION TECHNOLOGY AND ENGINEERING (BEST: IJMITE)VOL. 2, ISSUE1-122014ISSN 2348-0513
HAMIT ALIU & NUHI SELATHE APPLICATION OF MARKETING IN THE ECONOMY OF MACEDONIA AS A CONDITION FOR ITS INTEGRATION IN THE EUROPION UNIONECONOMIC VISIONVOL,114620141857-9566
HAMIT ALIU & NUHI SELANATIONAL STRATEGY DVELOPMENT AND MANAGEMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTEPRISES FOR SOUTH-WEST REGION IN MACEDONIAECONOMIC VISION VOL.310420161857-9566
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
HAMIT ALIU, NUHI SELA, FLUTURIM SALIUBUSINESS PERFORMANCE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE ROLE OF GOVERNMENT IN THE SME S 5-TH INTERNATIONAL CONFERENCE FOR ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND REGIONAL SOFIA2013
HARUN TAIRI, NUHI SELA, HAMIT ALIUECONOMIC DEVELOPMENT HOLDERS IN REPUBLIC OF MACEDONIA THROUGH THE BUSINESS DEVELOPMENT2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND INFORMATION MANAGEMENT (ICEIM-2012), POTENTIAL FOR BUSINESS INNOVATION, PENANG, MALAYSIA PENANG, MALAYSIA 2012
HAMIT ALIU & NUHI SELAMANAGEMENT AND TRAINING OF WORKING GROUP INSIDE THE ORGANIZATION5- THINTERANTIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: “ ECONOMIC POLICY AND EU INTEGRATION”, UAMD – UNIVERSITY ALEKSANDERMOISIU DURRES, ALBANIA, DURESISBN: 978-99956-818-7-62013
NUHI SELA & HAMIT ALIU, ANA RISTEVSKATHE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN MACEDONIA: CASE STUDYKONFERENCAE TRETE SHKENCORE “SHETI, SHOQERIA, E DREJTA: BASHKEPUNIMI RAJONAL”, ORGANIZUAR NGA UNIVERSITETI” ALEKSANDER MOISIU” DURRES DHE ALBANIAN UNIVERSITY, TIRANEDURESISBN-978-99956-95-38-52014
HAMIT ALIU & NUHI SELAAPLIKIMI I MARKETINGUT NË EKONOMINË E MAQEDONISË KUSHT PËR INTEGRIMIN E SAJ NË UNIONIN EUROPIANBASHKËPUNIMI RAJONAL EKONOMIK NË PROCESIN E GLOBALIZIMIT, FAKULTETI EKONOMIK, USHT, TETOVETETOVEISBN 978-608-217-014-52013
HAMIT ALIU & NUHI SELAMENAXHIMI DHE AFTESIMI I GRUPIT PUNUES: MJEDISI DHE NEVOJATTRET SIMPOZIUM: MENAXHMENTOT I SOVREMENITE PRAKTIKI-MENAXHMENTOT I VRABOTLIVOSTA, BAS-BIZNIS AKADEMIJA SMILEVSKISHKUPISBN 978-608-4690-06-12014
HAMIT ALIU & NUHI SELAROLI IDIZAJNIT DHE CILESISE SE PRODUKTEVE SI STRATEGJI NXITJEVE TE REJA NE TREGUN VENDOR DHE NDERKOMBETAREINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: SCIENTIFIC CHALLENGES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENTSTRUGE2014
NUHI SELA& HAMIT ALIUIMPACT OF ENVIROMENTAL FACTORS IN BUSINESS: CASE STUDY AGROPLOD PRESPATHIRD INTERNATIONAL SCINETIFIC CONFERENCE OF THE FACULTY OF ECONOMIC & FACULTY OF BUSINESS ADMINISRATIONS TETOVEISBN: 978-608-217-014-52015
FATLUM GOGIQI, NUHI SELA & HAMIT ALIUSOCIAL ENTERPRISES GOOD OPPORTUNITY TO KOSOVO'S ECONOMIC DEVELOPMENT5-TH INETERNATIONAL CONFERENCE, FACULTY OF ECONOMY, ELBASAN ALBANIAELBASAN-SHQIPERI978-9928-4396-1-12016
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
HAMIT ALIU & TIHOMIR ÇEPREGANOVMARKETINGU NË PRAKTIKËOFFSET2008
TIHOMIR ÇEPREGANOV & HAMIT ALIVOVEDUVANJE NA MARKETINGFENIKS KERCOVE2010
BARDHYL CEKU, HAMIT ALIU, HASIM DEARIPARIMET E MARKETINGUTPROGRES TIRANE2011ISBN 978-9928-4092-2-5
HAMIT ALIU & TIHOMIR ÇEPREGANOVMARKETINGU NË PRAKTIKËTRINGA, TETOVE200813.978-9989-2775-3-5
BARDHYL CEKU , HAMIT ALIU, HASIM DEARI PARIMET E MARKETINGUTPROGRES, TIRANE2011978-9928-4092-2-5

View publications by citation.

Publications, in process.