//Jetmire Zeqiri
Jetmire Zeqiri 2018-10-12T09:42:32+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
JETMIRE ZEQIRIPOZITA JURIDIKE E VIKTIMAVE TE TRAFIKIMIT ME NJEREZVIZIONE23207- 201420151857-9221
JETMIRE ZEQIRIKOHA E KRYERJES SE VEPRES PENALE SIPAS KODIT PENAL TE REPUBLIKES SE MAQEDONISEBULETINI SHKENCOR491-49820161800-9794
JETMIRE ZEQIRICRIMINAL ACTS AS THE BASIS OF CRIMINAL LEGAL RESPONSIBILITYKNOWLEDGE20.2777-78220172545-4439
JETMIRE ZEQIRIATTACK AND INSTANEOUS RISK IN EXCEPTIONAL CASES OF CRIMINALKNOWLEDGE17.2705-71220172545-4439Download
JETMIRE ZEQIRITHE IMPORTANCE OF THE TIME ELEMENT IN CRIMINAL LAWJUSTICIANr 8 Vol. 560-672017
JETMIRE ZEQIRITHE ILEGALITY AND CONSEQUENCES AS ELEMENTS OF OBJECTIVE SIDE OF THE CRIMINAL OFFENSEJURIDIKA5121-13420161857-9221Download
JETMIRE ZEQIRIKOHA E KRYERJES SE VEPRES PENALE SIPAS KODIT PENAL TE R. MAQEDONISEBULETINI SHKENCORENr 8491-49820161800-9794Download
JETMIRE ZEQIRICONSUMING OR FINISHED OFFENSEBULETINI SHKENCORE DARDANIA5383-39320161800- 9794Download
JETMIRE ZEQIRIKOHA E KRYERJES SE VEPRES PENALE SIPAS KODIT PENAL TE R. MAQEDONISEBULETINI SHKENCORENr.8491-49820161800- 9794Download
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
JETMIRE ZEQIRIKARAKTERISTIKAT E KRIMIT TE ORGANIZUARHULUMTIMI DHE SHKENCA NE SHEKULLIN E DYTE TE PAVARSISE SE SHQIPERISEPEJE2017
JETMIRE ZEQIRIKOHA E KRYERJES SE VEPRES PENALE SIPAS KODIT PENAL TE REPUBLIKES SE MAQEDONISEROLI DHE EFEKTIVITETI I INVESTIMEVE NE PROCESIN E INTEGRIMIT TE SHOQERIVE BALLKANIKE PAS MARVESHJES SE STABILIZIM ASOCIMITULQIN- MALI ZI2016
JETMIRE ZEQIQIATTACK AND INSTANTANEOUS RISK IN EXCEPTIONAL CASES OF CRIMINAL LIABILITYINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCEBUDVA MONTENEGRO1857-923X (e-version)2017
JETMIRE ZEQIRICRIMINAL ACTS AS THE BASIS OF CRIMINAL LEGAL RESPONSIBILITY MEANING, CONTENT AND ELEMENTS OF CRIMINAL RESPONSIBILITYINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCEBANSKO BULGARIA1857-923X2017
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
JETMIRE ZEQIRIFAKTORET E MBRENDSHEM (SUBJEKTIVE)TE KRIMINALITETITINSTITUTI PER KERKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM- ULQIN20151800- 9794
VLLADO KAMBOVSKI JETMIRE ZEQIRIE DREJTA GJYQESORELUMA GRAFIK2018978-608-4800-38-5

View publications by citation.

Publications, in process.