Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
AHMETI, KUSHTRIMJETA DHE POLTIKA NË VEPRËN E HANNAH ARENDTBULETINI I FAKULTETIT FILOZOFIK XXVII-XXVIII2007
AHMETI, KUSHTRIMTHE STRUCTURAL ANTHROPOLOGY OF CLAUDE LEVI-STRAUSSSUT SCIENTIFIC OBSERVER1/2&320111857-6915
AHMETI, KUSHTRIMANALITIKA POSTMODERNE E MICHEAL FOUCOLT: RAPORTI MIDIS DIJES DHE FUQISË-ARKEOLOGJIA DHE GJENEALOGJIPHILOSOPHICAVOL.1. ISSUE 1&2174-17820131857-8454 (PRINT)
AHMETI, KUSHTRIMINDIVIDI PËRBALLË DIJES DHE FUQISËPOLITIKJA1/2014183-1912014222-5645-8
AHMETI, KUSHTRIMMARRËZIA SI TEMË E HISTORISË DHE RAPORTI I SAJ ME ARSYENVIZIONE4/2015277-28720151409-8962
AHMETI,KUSHTRIMTHE POSTMODERN THOUGHT OF MICHEL FOUCOLT RELATED TO STRUCTURALISMMEDITERAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES MCSER PUBLISHINGNO.2 / VOL. 7 S1354-35820162039-9340(PRINT); 2039-2117(ONLINE)
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
NEZIRI, IBRAHIM, BALLAZHI-OSMANI, SHERUZE, BAJRAMI, FITORE, AHMETI, KUSHTRIMA JANË STUDENTËT TË SUKSESSHËM EDHE NË STUDIME ASHTU SI NË SHKOLLË TË MESMESOCIO-CULTURAL ISSUES AND CHALLENGES OF CONTEMPORANEITYFACULTY OF PHILOSOPHY, STAT UNIVERSITY OF TETOVA
AHMETI, KUSHTRIMTHE POSTMODERN ANALYTICS OF MICHEL FOUCAULT: THE RELATION BETWEEN KNOWLEDGE AND POWER- ARCHAEOLOGY AND GENEALOGY SOCIO-CULTURAL ISSUES AND CHALLENGES OF CONTEMPORANEITYFACULTY OF PHILOSOPHY, STATE UNIVERSITY OF TETOVA1857-6915
METAJ, KADRI, AHMETI, KUSHTRIMBORDERS IN BALKANS AS A METAPHOR FOR WAR AND PEACETHE BALKANS YESTERDAY, TODAY AND TOMORROWINSTITUTE FOR POLITICAL AND INTERNATIONAL STUDIES SKOPJE978-3-8473-8651-3
AHMETI, KUSHTRIMKANT'S IDEAL OF THE WORLD REPUBLIC AND PERPETUAL PEACEFACING THE PAST AND RETHINKING PEACE IN THE MULTICULTURAL BALLKANFACULTY OF PHILOSOPHY, STATE UNIVERSITY OF TETOVA
SELA, YLBER, AHMETI, KUSHTRIM, ILJAZI, LULESAMACEDONIA, BOLOGNA REFORMS AND CHALLENGES OF THE UNIVERSITIES AT THE NEW CENTURYCITIES AND THEIR UNIVERSITIES, FOR CREATION OF KNOWLEDGE AND INNOVATIONUNICA-UNIVERSITY OF WARSHAW, WARSHAW, POLAND
MEHMEDI, LULZIM, AHMETI, KUSHTRIMTHE IMPLEMENTATION OF INTER ETHNIC INTEGRATION IN EDUCATION ACTIVITIES IN PS SANDE SHTERJOVSKI-KICEVOMETING POINT AND CULTURAL DIVERGENCES IN BALLKANSFACULTY OF PHILOSOPHY, UNIVERSITY OF TETOVO
KADRIU, IBISH, MEMEDI, BUNIAMIN, AHMETI, KUSHTRIMINTERCULTURAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF MACEDONIAEDUCATION IN SOCIETIES WITH CULTURAL DIVERSITYFACULTY OF PHILOSOPHY, UNIVERSITY OF TETOVA
BALLAZHI-OSMANI, SHERUZE, NEZIRI, IBRAHIM, AHMETI, KUSHTRIMCORRELATION BETWEEN ACADEMIC ACHIEVEMENT,SCHOOL OVERLOAD AND SCHOOL SATISFACTIONPEDAGOGY, EDUCATION AND INSTRUCTION-THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCEFACULTY OF SCIENCES AND EDUCATION, UNIVERSITY OF MOSTAR
AHMETI, KUSHTRIMKRITIKA E FOUCAULT NDAJ MODERNES DHE HUMANIZMITFILOZOFIA POSTMODERNE E MICHEL FOUCAULTUNIVERSITETI FAN S. NOLI, FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS DHE HUMANE, DEPARTAMENTI I SHKENCAVE SOCIALE987-654
AHMETI, KUSHTRIMARISTOTELI DHE ETIKA E VYRTYITT SI SHPËTIM I ETIKËS BASHKËKOHOREREFLEKTIME ARISTOTELIANE NË BASHKOHËSIDEPARTAMENTI I FILOZOFISË, FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE, UNIVERSITETI I TIRANËS
AHMETI, KUSHTRIM, BALLAZHI-OSMANI, SHERUZE, NEZIRI, IBRAHIMTHE SOCIAL DIMENSION OF THE UNIVERSITY EDUCATION AND ITS IMPLEMENTATION IN THE SISTEM OF DHE HIGH EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIATENTH INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS ON EDUCATION AND SCIENCE EDUCATION AND GLOBALIZATION, ZAGREB UNIVERSITY, TRAKYA UNIVERSITY, TRAKYA UNIVERSITY STARA ZAGORA, SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY SKOPJESKOPJE
OSMANI-BALLAZHI, SHERUZE, AHMETI, KUSHTRIM, ASNAI. LINDITA, NEZIRI, IBRAHIM, BAJRAMI, FITOREEDUCATION ON MULTICULTURALISM AND INTER GROUP ATTITUDESPRACTICUM OF FUTURE PEDAGOGUES, TEACHERS AND KINDERGARTEN TEACHERS IN MULTICULTURAL ENVIRONMENTS OSCE-MISSION TO SKOPJE978-608
OSMANI-BALLAZHI, SHERUZE, NEZIRI, IBRAHIM, AHMETI, KUSHTRIM, BAHRAMI, FITOREПОЗИТИВНИ ИНТЕРГРУОНИ СТАВОВИ И КОНТАКТИ СО НАДВОРЕШНАТА ГРУПА КАЈ СТУДЕНТИТЕ АЛБАНЦИ И МАКЕОДНЦИ ПО ПЕДАГОГИЈАINTERNATIONAL CONFERENCE ON THEORY AND PRACTICE IN PSYCHOLOGYDEPARTAMENT OF PSYCHOLGY, FACULTY OF PHILOSOPHY, SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY-SKOPJE
AHMETI, KUSHTRIMMULTIKULTURALIZMI NË BALLKAN-SFIDAT DHE PERSPEKTIVAKONGRESI I KATËRT NDËRKOMBËTAR I SHKENCAVE SOCIALE NË BALLKAN, UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS, UNIVERSITETI SAKARYA-R.E TURQISË, UNIVERSIETI XHELAL BAYER- R.E TURQISËTETOVË
AHMETI, KUSHTRIMFOUCAULT MBI RAPORTIN E DISIPLINËS, EDUKIMIT DHE LIRISËKONFERENCË NDËRKOMBËTARE FILOZOFIA, EDUKIMI DHE LIRIADEPARTAMENTI I FILOZOFISË, FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE-UNIVERSITETI I TIRANËS
SHERUZE OSMANI-BALLAZHI, IBRAHIM NEZIRI, KUSHTRIM AHMETI SOCIAL DISTANCE AND THE PERCEPTION OF THREAT FROM REFUGEES INTERNATIONAL CONFERENCE RELIGION AND VIOLENCE, UNIVERSITY OF VIENNA, UNIVERSITY OF INNSBRUCKTETOVË
AHMETI, KUSHTRIMPOSTMODERN CONCEPTS OF FOUCAULT'S EDUCATION AND ITS RELATIONSHIP WITH DISCIPLINEINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF FACULTY OF EDUCATION,EDUCATION IN XXI CENTURY-CONDITIONS AND PERSPEKTIVES, UNIVERSITY GOCE DELCEV STIPSHTIP978-608-244-275-4
AHMETI, KUSHTRIMMICHEL FOUCAULT-IN-BETWEEN ARCHEOLOGY OF KNOWLEDGE AND GENEALOGY OF POWERENGAGING FOUCAULTUNIVERSITY OF BELGRADE 978-86-82417-89-7
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.