Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
BEXHETI, NURISITUATA POLITIKE DHE PËRSHTYPJET E TË HUAJVE MBI VILAJETIN E KOSOVËS GJATË VITEVE TË TETËDHJETA TË SHEK. XIXKOSOVA43252019
BEXHETI, NURIDIE SCHLACHT BEI KACANIK UND DIE ZUSSAMENARBEIT ZWISCHEN FREDERICO VETERANI UND DIE ALBANERPOETA NASCITUR, HISTORICUS FIT AD HONOREM ZEF MIRDITA315-3342013978-3-9524201-0-2
BEXHETI, NURIMAHMUT BEZ OGLLU -PASHAI I PEJËS. AKTIVITETI USHTARAK KUNDËR HABSBURGËVE SIPAS BURIMEVE FRANCEZE IUNIVERSITAS32003
BEXHETI, NURISHTYPSHKRONJA E VOSKOPOJËSUNIVERSITAS22002
BEXHETI, NURIDAS VENEZIANISCHE ALBANIENUNIVERSITAS22002
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
BEXHETI, NURIGJERGJ KASTRIOTI - L'HOMME DE DIBRA. MODELE ET INSPIRATION POUR LES COMBATTANTS DE LA LIBERTESKËNDERBEU, MITI KOMBËTAR, ROLI I TIJ PËR MBROJTJEN E TOKAVE TË ARBËRIT DHE EVROPËS MBARËBRUKSEL
BEXHETI, NURIPREZENCA USHTARAKE E HABSBURGËVE NË SANXHAKUN E SHKUPIT NË VJESHTËN E VONË TË VITIT NJË MIJË E GJASHTËQIND E TETËDHJETË E NENTËBALKANOLOGJIA SOT DHE KOMUNIKIMET NDËRBALLKANIKESHKUP
BEXHETI, NURIDIE ALBANISCHE FRAGE IN MAZEDONIEN MAZEDONIEN. EIN JUNGER STAAT UND SEIN KULTURELLES ERBE ZWISCHEN ORIENT UND OKZIDENTOHRID
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
NURI BEXHETI BEJTULLA DESTANILUFTA PËR MBROJTJEN E SHKODRËS- GJATË LUFTËRAVE BALLKANIKE, NË HARTAT DHE DOKUMENTET OSMANE ALSAR2019/
NURI BEXHETIDER GROSSE TURKENKRIEG UND DIE ALBANER: DIE MILITARISCHE PRASENZ DER BALKANVOLKER AM GROBEN TURKENKRIEGSUDWESTDEURTSCHER VERLAG FUR HOCHSCHULSCHRIFTEN AG20159783838111162

View publications by citation.

Publications, in process.