Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
XHEMAILI, VEBILUFTËRAT E SKËNDERBEUT NË POLLOGINSTITUTI PËR HISTORI NACIONALE20069989-159-06-4
XHEMAILI, VEBIVEPRIMTARIA KOMBËTARE E ORGANIZATËS BESAALBANOLOGJIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGYNO. 8 / VOL. 4 20171857-9485
XHEMAILI, VEBIKRYENGRITJA SHQIPTARE NË POLLOG NË VITIN MCMXV DHE BASHKËPUNIMI ME USHTRINË BULLGAREALBANOLOGJIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGYNO. 5-6 / VOL. 3 20161857-9485
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
XHEMAILI, VEBILUFTËRAT E SKËNDERBEUT NË POLLOGGJERGJ KASTRIOT-SKËNDERBEU MCDV-MCDLXVIIISHKUP9989-159-06-4
XHEMAILI, VEBIREZISTENCA E NACIONALIZMËS SHQIPTARE NË TREVAT E SHQIPËRISË LINDORE, KUNDËR PUSHTIMIT BULLGAR PAS KAPITULLIMIT TË ISH-JUGOSLLAVISËSHQIPTARËT E LUGINËS SË PRESHEVËS DHE TË TROJEVE TJERA ETNIKE NË ISH JUGOSLLAVI, NË MBARIM TË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE PRESHEVË978-9951-449-9-53
XHEMAILI, VEBIFORCAT VULLNETARE KOMBËTARE NGRENË FLAMURIN E SKËNDERBEUT NË SHKUP MCMXLIVLUGINA E PRESHEVËS NË LËVIZJEN KOMBËTARE GJATË HISTORISËPRESHEVË978-86-87157-02-6
XHEMAILI, VEBIMEHMET DERRALLA-TETOVA MINISTËR I PARË I LUFTËS NË QEVERINË E ISMAIL QEMALIT NË VLORË MCMXIIKONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE ME RASTIN E NJËQIND VJETORIT TË SHPALLJES SË PAVARËSISËTIRANË978-9928-141-27-9
XHEMAILI, VEBIPJESËMARRJA E SHQIPTARËVE TË REKËS NË KRYENGRITJEN E SHTATORIT MCMXIIISHQIPTARËT E REKËS SË EPËRME GOSTIVAR-SHKUP978-608-4503-95-8
XHEMAILI, VEBIHASAN PRISHTINA, NJË JETË PËR SHQIPËRINË ETNIKESIMPOZIUM SHKENCOR-INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE TË SHQIPTARËVE TË MAQEDONISËSHKUP978-608-46-53-07
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
VEBI XHEMAILISHQIPTARËT E MAQEDONISË SË SOTME NGA KREYENGRITJA E DERVISH CARES MDCCCXLIII DERI TE KRYENGRITJA E DIBRËS MCMXIIITRINGA DESIGN2012978-608-211-053-0
VEBI XHEMAILISHQIPTARËT E MAQEDONISË NË MBROJTJE TË SHQIPËRISË ETNIKE MCMXLI-MCMXLVTRINGA DESING2008978-9989-2856-9-1
VEBI XHEMAILIXHEMË HASA ME VULLNETARË NË MBROJTJE TË SHQIPËRISËTRINGA DESIGN2007978-9989-2607-4-8
VEBI XHEMAILIFORCAT KOMBËTARE NË MBROJTJE TË SHQIPËRISË ETNIKE MCMXLI-MCMXLV TRINGA DESING2006978-9989-2866-5-3
VEBI XHEMAILISHQIPTARËT E POLLOGUT NË LUFTË PËR ÇLIRIM DHE BASHKIM KOMBËTAR MCMXII-MCMXVIIIÇABEJ20039989-636-74-5

View publications by citation.

Publications, in process.