1. Për të vazhduar me regjistrimin, duhet të jeni të kyçur vetëm me e-mail zyrtar të studentit;
  2. Në browser nuk duhet të jeni të kyçur edhe me email tjetër përpos atij zyrtar;
  3. Selektoni: Cikli i parë, Fakultetin dhe më pas numrin indeksit
  4. Plotësoni formularin me të dhënat e nevojshme
  1. За да продолжете со запишувањето, треба да сте логирани само со службената емаил адреса;
  2. Во browser не треба да бидете логирани и со друг мејл, освен службениот;
  3. Селектирајте: Прв циклус, Факултет и потоа број на индекс
  4. Пополнете формулар со потребните податоци
Click