VIOLONÇEL

Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Violonçelo I 5 OB
Muzikë kamertale I 4 OB
Solfexho I 3 OB
Harmoni I 2 OB
Orkestër I 2 OB
Korepetitim I 1 OB
Histori muzike I 3 OB
Psikologji 4 ZGJ
Notografimi kompjuterik I 4 ZGJ
Lënde e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Violonçelo II 5 OB
Muzikë kamertale II 4 OB
Solfexho II 3 OB
Harmoni II 2 OB
Orkestër II 2 OB
Korepetitim II 1 OB
Histori Muzike II 3 OB
Pedagogji 4 ZGJ
Notografimi kompjuterik I 4 ZGJ
Lënde e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Violonçelo III 4 OB
Muzikë kamertale III 4 OB
Orkestër III 2 OB
Korepetitim III 1 OB
Histori muzike III 3 OB
Polifoni vokale 2 OB
Solfexho III 3 OB
Parte orkestrale 4 ZGJ
Hitoria e muzikës orientale I 4 ZGJ
Lënde e lirë zgjedhore 2 OP
Lënde e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Violonçelo IV 4 OB
Muzikë kamertale IV 4 OB
Orkestër IV 2 OB
Korepetitim IV 1 OB
Histori muzike IV 3 OB
Polifoni instrumentale 2 OB
Solfexho IV 3 OB
Parte orkestrale 4 ZGJ
Hitoria e muzikës orientale II 4 ZGJ
Lënde e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Violonçelo V 7 OB
Muzikë kamertale V 4 OB
Orkestër V 2 OB
Korepetitim V 1 OB
Histori muzike V 3 OB
Metodika e mesimit ne instrument I 2 OB
Parte orkestrale 4 ZGJ
Hitoria e muzikës orientale III 4 ZGJ
Lënde e lirë zgjedhore 2 OP
Lënde e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Violonçelo VI 7 OB
Muzikë kamertale VI 4 OB
Orkestër VI 2 OB
Korepetitim VI 1 OB
Histori muzike VI 3 OB
Metodika e mësimit në instrument II 2 OB
Parte orkestrale 4 ZGJ
Hitoria e muzikës orientale dIV 4 ZGJ
Lënde e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Violonçelo VII 8 OB
Muzika kamertale VII 4 OB
Orkestër VII 2 OB
Korepetitim VII 1 OB
Forma muzikore I 3 OB
Metodika e mësimit në instrument III 2 OB
Parte orkestrale 4 ZGJ
Hitoria e muzikës orientale V 4 ZGJ
Lënde e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Violonçelo VIII 4 OB
Muzikë kamertale VIII 4 OB
Orkestër VIII 4 OB
Korepetitim VIII 10 OB
Forma muzikore II 3 OB
Metodika e mësimit në instrument IV 3 OB
Parte orkestrale 3 ZGJ
Hitoria e muzikës orientale VI 3 ZGJ
Lënde e lirë zgjedhore 2 OP