2021-12-16T10:41:26+00:00

Fakulteti i Administrimit të Biznesit Fakulteti i Administrimit të Biznesit ofron një gamë të gjerë të programeve studimore të ciklit të parë dhe të [...]

2021-12-13T14:33:53+00:00

Fakulteti i Arteve si pjesë integrale e Universitetit të Tetovës, me programet studimore të Artit figurativ, Artit muzikor dhe Artit dramatik, paraqet themelin e [...]

2021-12-16T11:42:57+00:00

Vizioni dhe qëllimiRritja e vazhdueshme e popullsisë në rruzullin tokësor, kërkon nga bujqësia rritjen e sasisë dhe cilësisë së ushqimit, ndërkaq zvogëlimi i sipërfaqeve punuese [...]

2021-12-16T12:00:51+00:00

Në Fakultetin Ekonomik organizohen studime sipas modelit 3+2 dhe 4+1. Çfarë ofron Fakulteti Ekonomik? Programe tё akredituara (sipas sistemit tё Bolonjёs), qё janë tё [...]

2021-12-16T10:30:56+00:00

Historiku: Fakulteti Filologjik, si njësi akademike e Universitetit të Tetovës, ka një traditë dhe përvojë po aq sa vetë Universiteti (1994). Në kuadër të Fakultetit [...]

2021-12-16T11:39:41+00:00

Programet studimore të Fakultetit Filozofik janë dizajnuar sipas principeve të sistemit të Bolonjës. Synohet që programet studimore t’i përshtaten dinamikës së reformave në sistemin [...]

2021-06-24T23:00:19+00:00

Fakulteti Juridik, si njësi akademike e arsimit të lartë, është i hapur për të gjithë studentët që dëshirojnë të studiojnë. Fakulteti Juridik organizon studime [...]

2021-11-25T12:16:29+00:00

Fakulteti i Kulturës Fizike me të edhe programi studimor i Kulturës Fizike definohet si fushë e përgjithshme interdisiplinore, në të cilën dominon aktiviteti fizik [...]

2021-11-26T12:29:50+00:00

Programet studimore të Fakultetit Pedagogjik janë dizajnuar sipas principeve të sistemit të Bolonjës. Synohet që programet studimore t’i përshtaten dinamikës së reformave në sistemin [...]

2021-11-26T12:35:37+00:00

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore organizon studimet themelore në tetë programe studimore, që zgjasin katër vjet, kurse studenti grumbullon gjithsej 240 kredi. Ky fakultet realizon [...]

2021-10-20T14:41:00+00:00

Studimet e mjekësisë dhe stomatologjisë kanë për qëllim përgatitjen profesionale të kuadrit i cili do te jetë i mjaftueshëm për kontekstin gjeografik dhe demografik. [...]

2021-12-13T14:46:49+00:00

Fakulteti i Shkencave Aplikative zgjeron, pasuron dhe avancon punën e vet akademike dhe praktike, duke iu përshtatur trendeve dhe standardeve bashkëkohore, para së gjithash tregut të [...]

2021-05-06T13:34:32+00:00

Studentët e diplomuar në programet e Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit përgatiten dhe kualifikohen për punë në lëmin e zhvillimit dhe kërkimit për detyrat [...]

2021-06-08T11:50:11+00:00

Instituti Ekologjik dhe Teknologjik Të arriturat shkencore për mjedisin jetësor sot ekologjinë e trajtojnë si shkencë interdisciplinare që merret me studimin e problemeve [...]