Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Hyrje në mjekësi dhe historia e mjekësisë 2 OB
Biologji e qelizës 6 OB
Fizikë mjekësore 4 OB
Anatomi I 8 OB
Histologji me embriologji I 5 OB
Psikologji mjekësore 2 OB
Kujdesi mjekësore 2 OB
Gjuha angleze I 1 OB

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Kimi mjekësore 8 OB
Anatomi II 6 OB
Histologji me embriologji II 4 OB
Mjekësi sociale 2 OB
Etikë mjekësore 2 OB
Gjenetikë humane 4 OB
Gjuhë angleze II 2 OB
Ndihma e parë 1 OB

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Anatomi III 7 OB
Fiziologji I 9 OB
Biokimi I 7 OB
Statistikë mjekesore dhe informatikë 3 OB
Bazat e imunologjisë 3 OB
Anatomia klinike e malformacioneve të lindura të
zemrës
1 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Fizologji II 7 OB
Biokimi II 5 OB
Mikrobiologji me parazitologji I 4 OB
Patofiziologji I 7 OB
Higjienë 5 OB
Bazat e punës shkencore 2 OB

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Mikrobiologji me parazitologji II 5 OB
Patofiziologji II 4 OB
Patologji I 9 OB
Radiologji 4 OB
Mjekësi nukleare 2 OB
Ekzaminim klinik I 6 OB

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Patologji II 8 OB
Farmakologji me tokskologji 8 OB
Epidemiologji 4 OB
Ekzaminim klinik II 8 OB
Transfuziologji 2 OB

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Mjekësi interne I 12 OB
Neurologji 6 OB
Sëmundjet infektive 7 OB
Dermatovenerologji 5 OB

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Mjekësi interne II 12 OB
Gjinekologji I 6 OB
Kirurgji I 8 OB
Onkologji 2 OB
Biokimi klinike 1 OB
Farmakologji klinike 1 OB

Semestri IX

LËNDA ECTS STATUSI
Kirurgji II 12 OB
Pediatri I 6 OB
Gjinekologji II 6 OB
Ortopedi 2 OB
Mjekësi urgjente 1 OB
Anesteziologji 2 OB
Mjekësi fizikale dhe rehabilitim 1 OB

Semestri X

LËNDA ECTS STATUSI
Pediatri II 6 OB
Psikiatri 6 OB
Oftalmologji 4 OB
Otorinolaringologji 6 OB
Mjekësi familjare 1 OB
Mjekësi ligjore 5 OB
Mjekësi e punës 2 OB

Semestri XI & XII

LËNDA ECTS STATUSI
Mjekësi interne 12 OB
Kirurgji 12 OB
Gjinekologji 10 OB
Pediatri 6 OB
Shëndet publik 4 OB
Teknikat separative biokimike me rëndësi klinike 1 ZGJ
Evolucioni gjenetik i njeriut 1 ZGJ
Fiziologjia e fetusit 1 ZGJ
Patologjia a sistemit kockor 1 ZGJ
Tumoret gastrointestinale 1 ZGJ
Patofiziologja e përgjithshme e hemostazës 1 ZGJ
Diagnoza mikrobiologjike e infeksioneve urinare 1 ZGJ
Problemet bashkëkohore epidemiologjike 1 ZGJ
Infeksionet me HIV dhe SIDA 1 ZGJ
Astma dhe alergjitë 1 ZGJ
Ehokardiografia 1 ZGJ
Diabeti dhe shtatzënia 1 ZGJ
Sëmundjet cerebrovaskulare 1 ZGJ
Kompujertomografia 1 ZGJ
Kemoterapia tek tumret solide malinje 1 ZGJ
Gjinekologjia e fëmijërore dhe ajo në periudhën
e menopauzës
1 ZGJ
Fiziologjia pediatrike 1 ZGJ
Sëmundjet psihosomatike 1 ZGJ
Retinopatia diabetike 1 ZGJ
Analiza e rrezikut ne vendin e punës 1 ZGJ
Bazat e kirurgjisë estetike 1 ZGJ
Arsimi fizik dhe sporti 1 ZGJ
Moduli I: Diagnozë diferenciale (mjekësi
interne+pediatri+kirurgji)
4 ZGJ
Moduli II: Mikrobiologji klinike 4 ZGJ
Moduli III: Farmakologji klinike (përshkrimi i
recetave)
4 ZGJ