Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
OLIMPIZMI DHE HISTORIKU I SPORTIT 6 OB
ANATOMIA FUNKSIONALE 6 OB
BIOKIMIA E SPORTIT 5 OB
SOCIOLOGJIA E SPORTIT 6 OB
GJUHË ANGLEZE I 3 ZGJ
MINI BASKET 4 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
BAZAT E KINEZIOLOGJISË 6 OB
ANTROPOLOGJIA KINEZIOLOGJIKE 6 OB
ANALIZA E LOJËRAVE SPORTIVE 5 OB
ANTROPOMETRIA 6 OB
GJUHË ANGLEZE II 3 ZGJ
FUTBOLL I VOGËL 4 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
METODOLOGJIA ME STATISTIKË 6 OB
PEDAGOGJIA SPORTIVE 4 OB
FIZIOLOGJIA SPORTIVE 6 OB
PROFIL:TEORIA DHE METODIKA E SP. TË
ZGJE
6 OB
SPORTI SHKOLLOR 4 ZGJ
SKI 4 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
TEORIA DHE METODIKA E TRAJNINGUT
SPORTIV
6 OB
BIOMEKANIKA 6 OB
HIGJIENA DHE TE USHQYERIT NE SPORT 6 OB
PROFIL:TEKNIKA E SPORTIT TE ZGJEDHUR 3 OB
NOT 3 ZGJ
VOLEJBOLL PLAZHI 3 ZGJ