Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
SELAMI KOLONJAKENGA POLIFONIKE SHQIPETARE, VLERE UNIKALE BOTEROREJOURNAL2018
SELAMI KOLONJARITMI MUZIKOR, METODAT BASHKEKOHORE TE LIGJERIMIT RITMIK NE ORET E SOLFEZHIT SI DHE DIKTATI RITMIK DISKUTIME6107-11520171857-8543
SELAMI KOLONJARITMI MUZIKOR DHE MOTIVI I MUZIKES POPULLORE E QYTETARE NE SOLFEXHIMIN MUZIKOR CRC JOURNALI PARE129-13420141857-9744
SELAMI KOLONJANDRICIME MUZIKOLOGJIKE-TEMAT E MUZIKES SHQIPETARE NE VEPRAT E KOMPOZITOREVE TE HUAJ VIZIONE 6161-16620061409-8962
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
SELAMI KOLONJANJOHJA E INTERVALEVE,DETYRE E DOMOSDOSSHME PER KENDIM TE SUKSESSHEM MELODIK NE ORET E SOLFEZHIT KONFERENCE NDERKOMBETARE SHKENCORE PER DOKTORANT DHE POSDOKTORANT, FORUMI I TE RINJEVE PER MUZIKE DHE TANC SOFIE
SELAMI KOLONJARITMI MUZIKOR , METODAT BASHKEKOHORE TE LIGJERIMIT RITMIK NE ORET E SOLFEZHIT SI DHE DIKTATI RITMIK KONFERENCE SHKENECORE NDERKOMBETARE PER DOKTORANT DHE POSDOKTORANTE -FORUMI I TE RIVE PER MUZIKE DHE TANC -SOFIESOFIA
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
SELAMI KOLONJAJETE BALADE TRINGA DESIGN 2015978-608-211-079-0
SELAMI KOLONJA VARFERIA TRINGA DESIGN 2011978-608-211-014-1
SELAMI KOLONJASOLFEXHO MELORITMIK TRINGA DESIGN2008978-608-211-000-4

View publications by citation.

Publications, in process.