Lënda: Njoftim për afatin e mbajtjes së provimeve dhe regjistrimin e semestrit në ciklin e tretë të studimeve

 

Linku: Kërkesa për refuzim note dhe ankesa