Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
DASHMIR MAMUTI ABDILAZIS LLOKMANI BARDHIL LIMANI LIMANI, EMRI MURATI AND ALIRAMI SALIJIDISEASE OF ABOMASAL DISPLACEMENT IN MILK BOVINEINTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN LIFE SCIENCESNO. 9 / VOL. 72700-270320182319-9490
ZVONKO PACANOSKI ALIRAMI SALIJITHE INVASIVE IMPATIENS GLANDULIFERA ROYLE HIMALAYAN BALSAM IN THE REPUBLIK OF MACEDONIA FIRST RECORD AND FORECAST EPPO BULLETIN4487-9320141365-2338
ZVONKO PACANOSKI , ALIRAMI SALIJITHE FIRST RECORD OF THE INVASIVE IMPATIENS GLANDULIFERA ROYLE HIMALAYAN BALSAM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAAGROSXYM10.7251/AGSY1404814P814-81820141404-8145
ZVONKO PACANOSKI, ZLATKO SVECNJAK, ALIRAMI SALIJIHERBICIDES IMPACT ON WEED CONTROL AND INJURY OF MAIZE AND CLIMBING BEAN GROWN IN AN INTERCROPPING SYSTEMHERBOLOGIA1555-67201518400809
ZVONKO PACANOSKI, ALIRAMI SALIJIRESPONSE OF MAIZE BEAN INTERCROP ON PRE APPLIED HERBICIDES HERBOLOGIA1641-49201618400809
ZVONKO PACANOSKI, ALIRAMI SALIJIREPLACE OF THE EPOST GLYPHOSATE WITH PRE HERBICIDES AND APPLICATION OF DIFFERENT LPOST GLYPHOSATE RATES FOR WEED CONTROL IN ESTABLISHED VINEYARD TRANSYLVANIAN SPECIAL ISSUE REVIEWXXIV, NO. 7,941-95120161221-1249
ZVONKO PACANOSKI, ALIRAMI SALIJITHE FIRST DETAILED REPORT FOR INVASIVE ERIGERON ANNUUS L. PERS. DAISY FLEABANE IN REPUBLIC OF MACEDONIAACADEMIA JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH3(9): 204-21220152315-7739
ZVONKO PACANOSKI, ALIRAMI SALIJITHE FIRST DETAILED REPORTFOR INVAZIVE ERIGERON ANNUUS (L) PERS(DAISY FLEABANE) IN REPUBLIK OF MACEDONIA.AKADEMIA JURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH3(9)204-2122015<a href="https://drive.google.com/open?id=1XPLhr3HCn81flt74KHTstlMjmJsSz-R5&quot; target="_blank">Download</a>
ZVONKO PACANOSKI,ZLATKO SVECNJAK and ALIRAMI SALIJIHERBICIDES IMPACT ON WEED CONTROL AND INJURI OF MAZE AND CLIMBING BEAN GROWN IN AN INTERCROPPING SYSTEM.HERBOLOGIJA1542-552015
ZVONKO PACANOSKI and ALIRAMI SALIJIREPLACE OF EPOST GLYPHOSATE WITH PRE HERBICIDES AND APPLICATION OF DIFFERENT LPOST GLIPHOSATE RATES FOR WEED CONTROL IN ESTABILISHED VINEYARD.TRANSYLVANIAN REVIEWVOL.XXIV NR.7 SPECIAL ISSUS940-9512016
ZVONKO PACANOSKI and ALIRAMI SALIJIRESPONSE OF MAIZE/BEAN INTERCROP ON PRE APPLIED HERBICIDES.HERBOLOGIJA1641-502016
DASHMIR MAMUTI, ABDILAZIS LLOKMANI, BARDHYL LIMANI, EMRI MURATI and ALIRAMI SALIJI.DISEASE OF ABOMASAL DISPLACEMENT IN MILKBOVINE.INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN LIFE SCIENCES.072700-27032018--
ALIRAMI SALIJI, BARDHYL LIMANI, HIRIJETE IDRIZI, VALMIR SALIJI.DETERMINATION OF SOME QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF SOME POTATO CULTIVARS IN THE REGION OF POLOG.INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD TECHOLOGY AND NUTRITION.47-82021TETOVE
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
FILIP PEJCINOVSKI BLASKO JOSIFOVSKI BLAGOJA ELENOV ALIRAMI SALIJIAGROPINOV KLUCREPUBLICO SOVETUVANJE ZA ZASTITA NA RASTENIJATAOHRID
ALIRAMI SALIJIISPITUVANJE NA EFIKASNOSTA I EVENTUALNATA FITOTOKSICNOST NA NOVATA FORMULA NA METRIBUZIN UPOTREBEN KAJ KOMPIROTREPUBLICKO SOVETUVANJE ZA ZASTITA NA RASTENIJATAOHRID
ALIRAMI SALIJI BLASKO JOSIFOVSKIMIMIC INSEKTICID NA NAPREDNA TEKNOLOGIJAXXV REPUBLICO SOVETUVANJE ZA ZASTITA NA RASTENIJATAOHRID
ALIRAMI SALIJI HAZIR POLLOZHANI BARDHIL LIMANI DASHMIR MAMUTI ZEJNEDIJE LATIFINDIKIMI I MADHËSISË SË FTUTIT NË RANDMANIN E SPECIT TË KULTIVUAR NË RAJONIN E POLLOGUTXIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM BIODIVERSITY AND SUBSTAINABLE DEVELOPMENTTIRANË9879928249425
ALIRAMI SALIJI BARDHIL LIMANI HIRIJETE IDRIZI DASHMIR MAMUTI EMRI MURATINDIKIMI I HERBICIDEVE TË NDRYSHME NË LARTËSIN E BIMËS DHE NUMRIN E ZHARDHOKËVE PËR BIMËXIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM BIODIVERSITY AND SUBSTAINABLE DEVELOPMENTTIRANË9789928249425
BARDHIL LIMANI ALIRAMI SALIJI HAZIR POLLOZHANI DASHMIR MAMUTI EMRI MURATIPËRCAKTIMI I RANDMANIT RENDIMENTIT DHE LAGËSHTISË SË KOKRËS TE DISA HIBRIDE TË MISRITXIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM BIODIVERSITY AND SUBSTAINABLE DEVELOPMENTTIRANË9789928249425
ZVONKO PACANOSKI ALIRAMI SALIJI TASKO KOSTOVISPITUVANJE NA NEKOI TRANSLOKATIVNI HERBICIDI UPOTREBENI VO PCENKA KAKO CISTA KULTURAREPUBLICKO SOVETUVANJE ZA ZASTITA NA RASTENIJATAOHRID
ALIRAMI SALIJI BLASKO JOSIFOVSKIPRESTIGE FS UPOTREBA KAJ KOMPIROTREPUBLICKO SOVETUVANJE ZA ZASTITA NA RASTENIJATAOHRID
ALIRAMI SALIJI BLASKO JOSIFOVSKICUGAR HERBICID ZA SUZBIVANJE NA PLEVELI VO ZITNI KULTURIREPUBLICKO SOVETUVANJE ZA ZASTITA NA RASTENIJATA OHRID
ALIRAMI SALIJI BLASKO JOSIFOVSKIMESTO NA CALIPSO VO ZASTITA NA ZEMJODELSKITE KULTURIREPUBLICKO SOVETUVANJE ZA ZASTITA NA RASTENIJATAOHRID
ALIRAMI SALIJI ZVONKO PACANOSKI TASKO KOSTOVISPITUVANJE NA EFIKASNOSTA NA HERBICIDITE VRZ BAZA NA GLIFOSAT REGISTRIRANI VO REPUBLIKA MAKEDONIJAREPUBLICKO SOVETUVANJE ZA ZASTITA NA RASTENIJATAOHRID
ALIRAMI SALIJI ZVONKO PACANOSKIISPITUVANJE NA EFIKASNOSTA NA HERBICIDOT METRIBUZIN VO SUZBIVANJE NA PLEVELITE KAJ KOMPIROTREPUBLICKO SOVETUVANJE ZA ZASTITA NA RASTENIJATAOHRID
ZVONKO PACANOSKI ALIRAMI SALIJICURRENT SITUATION WITH INVASIVE ERIGERON ANNUUS PERS. DAISY FLEABANE IN REPUBLIC OF MACEDONIA AGROSYMJAHORINA
ZVONKO PACANOSKI ALIRAMI SALIJIWEED MAIZE CONTROL WITH REDUCED RATES OF STELLAR AND DIFFERENTADJUVANTSINTERNATIONAL CONFERENCE OFBIODIVERSITY AND AGRICULTURAL ON THE BALKAN PENINSULAPRISTINA
BESIM SAHITI THOMAS NASTO SKENDER RAMADANI ALIRAMI SALIJINDIKIMI I DISTANCAVE MBJELLËSE NË TREGUESIT E PRODHIMIT TË LAKRËS KOKËR BRASICA OLERACEA VAR CAPITATAINTERNACIONAL SIPOSIUM BIODIVERSITYTIRANË9789928407092
ALIRAMI SALIJI ZVONKO PACANOSKI BESIM SAHITIEVALUATION OF SOME QUANTITATIVE PARAMETERS OF FOUR POTATO VARIETIES IN POLOG REGION REPUBLIC OF MACEDONIENINTERNACIONAL SIMPOSIUM BIODIVERSITYTIRANË
ZVONKO PACANOSKI ALIRAMI SALIJISTUDY OF EFFICACY AND RESPONSE OF POTATO CULTIVARS TO PRE AND POST HERBICIDES. INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR AGRICULTURE AND FOOD OHRID
SALIU S,SALIJI A, RUSINIVCI I, FETAHU SH, KACIU S.THE PERFORMANCE OF AGRONOMOK TRAITS OF FIVE WHEAT CULTIVARS IN THE REGION OF TETOVO.KONFERENCA E I-RË NDËRKOMBËTARE E BUJQËSISË USHQIMIT DHE MJEDISIT KORCE978-9928-4055
S.SALIHU, A. SALIJI, I. RUSINOVCI, SH. FETAHU, S. KAÇIU, S. ALIU.EVALUATION OF SOME BIOMETRIC TRAITS OF FOUR POTATO CULTIVARS GROWN IN MACEDONIA.BALKAN SIMPOYIUM ON VEGETABLE AND POTATOES.TIRANA
BESIM SAHITI, THOMAS NASTO, SKËNDER RAMADANI, ALIRAMI SALIJI.NDIKIMI I DISTANCAVE MBJELLËSE NË TREGUESIT E PRODHIMIT TË LAKRËS KOKËR (bRASSICA OLERACEA VAR. CAPITATA).INTERNATIONAL SIMPOYIUM BIODIVERSITI AND ECONOMIK DEVELOPMENT.TIRANA978-99956-10
EMRI MURATI, ALIRAMI SALIJI, DASHMIR MAMUTI, BARDHYL LIMANI. PRESENTATIONS TO SOME WILD EDIBLE MUSHROMS IN MACEDONIA.KËRIMI SHKENCOR NË HAPSIRËN MBARËSHQIPTARE DHE ROLI I DIASPORËS SHKENCORE.TITANA
EMRI MURATI, DASHMIR MAMUTI, ALIRAMI SALIJI, BARDHYL LIMANI.KONCENTRIMI I DISA METALEVE TË RËNDA NË TOKË NË TEPP-OSLOMEJ.----KERÇOVE
G. AJRULI, H.POLLOZHANI, A. SALIJI, E. MURATI, D.MAMUTI.MUFATJA DHE MUGULLIMI SI PROCESE FIZIOLOGJIKE TË DISA KULTIVARËVE VENDORË TË RESURSEVE GJENETIKE TË BIMËS SË GROSHËS (PH. VULGARIS).BUJQËSIA NJË SHKENCË JETËSORE ME RRËNJË NË BIOLOGJINË E APLIKUAR.TIRANE---
ALIRAMI SALIJI, ZVONKO PACANOSKI, BESIM SAHITI.COMPARISON OF SOME POTATO CULTIVARS GROWNE IN THE POLOG REGION.INTERNACIONAL SYMPOSIUM FOR BIODIVERSITY, CONSERVASION AND SUSTAINABLEUSE FOR RURAL DEVELOPMENT. TIRANE--
ZVONKO PACANOSKI, ALIRAMI SALIJISTUDY OF EFFICACY AND RESPONSE OF POTATO CULTIVARS TO PRE AND POST HERBICIDES.INTERNACIONAL SYMPOSIUM FOR AGRICULTURE AND FOOD.OHRID--
ALIRAMI SALIJI, BARDHYL LIMANI, HIRIJETE IDRIZI, DASHMIR MAMUTI, EMRI MURATINDIKIMI I HERBICIDEVE TË NDRYSHME NË LARTËSINË E BIMËS SË PATATES DHE NUMRIN E ZHARDHOKËVE PËR BIMË.INTERNATIONAL SYMPOSIUM BIODIVERSITY AND EKONOMIC DEVELOPMENT.TIRANE--
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.