Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
DOGANI BESANDIKIMET POLITIKE NË KULTIVIMIN E TRASHËGIMISË KULTURORE SHQIPTARE NË MAQEDONINË E VERIUTALBANOLOGJIANO. 11-12 / VOL. 6 186-18820191857-9485
DOGANI BESASCHOOL CULTURE AND CLIMATE, FACTORS FOR AN EFFECTIVE SCHOOLKNOWLEDGE28.3.757-76020182545-4439
DOGANI BESATIK NË PROCESIN EDUAKTIVO-ARSIMORMËSUESI SOTNO. 67- 820192545-4293
BESA DOGANIGRATË JANË ÇELËSI PËR NDRYSHIMEARS ALBANICA320182545-4781
BESA DOGANIPËRSËRITJA E EMRIT ZOT-PERËNDI NË VEPRËN MENDIME TË REXHEP VOKËSJETA DHE VEPRA E REXHEP VOKËS181-1932018978-608-248-021-3
BESA DOGANITHE PARTICIPATORY APPROACH OF RESPONSIBLE SUBJECTS IN SCHOOLS FOR A MORE SUCCESSFUL ADAPTATION OF STUDENTSEDUCATION, JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH181-8420192671 - 3268<a href="https://drive.google.com/open?id=1UC1uFK1Yi0Ik8If6sC5A59yRMZxH6bdn&quot; target="_blank">Download</a>
BESA DOGANIASSESMENT OF STUDENTS’ ACHIEVMENTS AS AN INTEGRAL PART OF THE EDUCATIONAL PROCESSKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL42.2287-29220202545-4439<a href="https://drive.google.com/open?id=1y_Wmu374-PDsnHoj2cQbg4QM--zaaa1B&quot; target="_blank">Download</a>
BESA DOGANIORGANIZATION OF THE WORK IN SCHOOLSINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE41.2337-34120202545-4439<a href="https://drive.google.com/open?id=1QfWCzhDduKaOOGSc1RKKCJ6z7nZuSAtC&quot; target="_blank">Download</a>
BESA DOGANIPARTNERSHIP AS A DOMINANT APPROACH OF THE SCHOOLS' RELATIONSINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE44.3259-26420212545-4439<a href="https://drive.google.com/open?id=1dNVmQCwW00S3qlz6xShNNsOBTheZ35YR&quot; target="_blank">Download</a>
BESA DOGANITHE EMOTIONALITY OF STUDENTS AND THE EVALUATION OF LEARNING OUTCOMESINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE43.2323-32720202545-4439<a href="https://drive.google.com/open?id=119ob86okptwARQLScGNwdoc8FHkOIbi0&quot; target="_blank">Download</a>
BESA DOGANISCHOOL CULTURE AND CLIMATE, FACTORS FOR AN EFFECTIVE SCHOOLINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE28.3757-76020182545-4439<a href="https://drive.google.com/open?id=1l-1bZcNo1qu5f8KPwz-HTXOF-7xxZLBo&quot; target="_blank">Download</a>
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
DOGANI BESASCHOOL CULTURE AND CLIMATE, FACTORS FOR AN EFFECTIVE SCHOOLKNOWLEDGE IN PRACTICEBANSKO, BULLGARI2545-4439
BESA DOGANIHISTORICAL AND POLITICAL IMPACTS ON DIGITAL CULTURAL HERITAGE CULTIVATION IN MACEDONIASEMINARI I XII NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVË
BESA DOGANIPËRSËRITJA E EMRIT ZOT-PERËNDI NË VEPRËN MENDIME TË REXHEP VOKËSKONFERENCA E XI SHKENCORE NDËRKOMBËTARE, UEJLTETOVË2545-4781
BESA DOGANITHE PARTICIPATORY APPROACH OF RESPONSIBLE SUBJECTS IN SCHOOLS FOR A MORE SUCCESSFUL ADAPTATION OF STUDENTSKONFERENCA E V NDËRKOMBËTARE E FAKULTETIT FILOZOFIK, MEETING POINT AND CULTURAL DIVERGENCIES IN THE BALKANS, UTTETOVË
JEHONA RUSHIDI REXHEPI, BESA DOGANIPATTERNS OF TEXTUAL TRANSFORMATIONS IN ALBANIAN LITERATURE FOR CHILDREN AND THEIR ADJUSTMENT TO THE PEDAGOGICAL REQUIREMENTSKONFERENCA E IV NDËRKOMBËTARE E FAKULTETIT FILOLOGJIK, UTTETOVË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
BESA DOGANIBASHKËPUNIMI NDËRMJET SHKOLLËS DHE FAMILJES PËR NJË PËRSHTATJE TË SUKSESSHME TË NXËNËSVE NË PROCESIN MËSIMORGondor, Tetovë2020978-608-4882-11-4
BESA DOGANIПАРТИЦИПАТИВНОСТА НА ОДГОВОРНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО УЧИЛИШТЕТО ЗА ПОУСПЕШНА АДАПТАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕBESA DOGANI2019978-608-66423-90-3

View publications by citation.

Publications, in process.